Search
Close this search box.

Noordwijk Radio wil geen plakbandomroep meer zijn

Noordwijk Radio, de lokale zender van de badplaats, wil binnen twee jaar volledig zelfstandig zijn en niet meer afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Met dat doel vraagt de radiozender 125.000 gulden van de gemeente voor materiaal en 60.000 voor een professionele medewerker. Dat laatste bedrag is opgesplitst in 40 mille voor het eerste en 20 voor het tweede jaar. Daarna bekijkt Noordwijk Radio of het de betaalde kracht in dienst kan houden. Zo niet, dan verdwijnt die baan en draait de zender verder op haar vrijwilligers.

Ard Zandbergen, drijvende kracht achter de lokale radio, noemt de zender nu een plakbandomroep . Daarmee doelt hij op de staat van de apparatuur, waar Noordwijk Radio de laatste jaren mee moet werken. ,,Het hangt van touwtjes en tape aan elkaar , zegt Zandbergen. ,,En als je midden in een uitzending zit, dan sta je toch voor paal als de hele rotzooi er plotseling mee ophoudt. De nood is erg hoog, benadrukken Ruud en Roland Granneman. Zij zijn twee van de ruim twintig vrijwilligers die, om hun subsidie-aanvraag te steunen, gisteravond een bezoek brachten aan de raadscommissie voor welzijn.

,,Drie muzieklijnen moeten vervangen worden – kabels vanaf het gemeentehuis en vanaf Royal naar de studio aan de Losplaatsweg, en vanaf de studio naar de zender op Huis ter Duin. Dat kost drie keer 23.000 gulden. En de studio loopt ook op zijn laatste benen , zegt Ruud Granneman. Eén en een kwart ton kan dat verhelpen. ,,Met goede apparatuur maak je natuurlijk niet vanzelf goede radio , zegt Zandbergen. ,,Maar het is wel een basis.

De laatste weken heeft Zandbergen intensief overlegd met wethouder Sweers en de vervanging van de apparatuur zou geen probleem moeten worden. ,,Maar de wethouder was duidelijk geen voorstander van een betaalde kracht , volgens Zandbergen. De commissieleden gingen echter unaniem overstag voor het plan van Noordwijk Radio. Met de belofte dat de zender daarna inderdaad niet meer zou aankloppen, als zij de werknemer niet meer konden betalen. ,,Het is een spannend moment , vindt Zandbergen.

,,We willen van het boemeltje een echte trein maken, en met de vrijwilligers zetten we dat op de rails. Maar we hebben een startsubsidie nodig om ons aan te duwen. De commissieleden leken best bereid dat duwtje te geven. Zoals Houwaart (RPF/GPV) – die zelf meer naar Classic FM luistert – het formuleerde: ,,Geef ze alle kans om zich twee jaar te bewijzen. En ook de andere partijen schaarden zich achter het toekennen van de subsidie.

De inkomsten van Noordwijk Radio zouden moeten komen uit de omroepbijdrage – de Tweede Kamer heeft besloten dat ook lokale zenders daar recht op hebben – en uit een lening, waarvoor de gemeente garant staat. Verder zou de gemeente meer gebruik moeten gaan maken van de mogelijkheden van een lokale radio, bijvoorbeeld door postbus 51 -achtige berichten via de ether te verspreiden.

,,Het grofvuil dat op Tweede Paasdag niet wordt opgehaald, dat soort dingen , zegt Zandbergen. Verder moet de gemeente in de toekomst gaan betalen voor rechtstreekse uitzendingen van raadsvergaderingen, iets wat Noordwijk Radio tot nu toe gratis deed. Onafhankelijk raadslid Smit benadrukte de sociale functie, die een lokale radiozender kan hebben en die de Noordwijkse lokale zender heeft verworven. Hij wilde alleen wel weten of de uitgaven aan commercials en raadsuitzendingen wel in de begroting pasten. Sweers antwoordde van wel. ,,We hebben een budget voor die activiteiten. Daar zullen we het mee moeten dioen. Dus misschien komen er dan minder berichten in kranten.

Van der Vlugt (VVD) benadrukte nog eens dat een lokale zender veel voor de gemeente kan betekenen. ,,Als we maar niet met deze subsidie een stukje invloed kopen , waarschuwde Eijs. Alle fracties schreeuwden om het hardst dat zij het daarmee eens waren en dat de persvrijheid voorop stond. (Leidsch Dagblad)

Gerelateerde berichten