Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Utrechtse radio en televisie

Nieuw geïntegreerd bestuur voor Utrechtse radio en televisie Bestuurlijke samenwerking Utrechtse omroepen krijgt vaste vorm.

De samenwerking tussen Radio M en de Stadsomroep Utrecht, die in september jl. heeft geleid tot de eerste uitzendingen van de provinciale televisiezender Kanaal 9 Utrecht, heeft nu ook een bestuurlijke vorm gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat eind december 2000 een nieuw en geïntegreerd bestuur is gevormd van de samenwerkende Utrechtse omroepen en de stichtingsraad ROSU. Met de vorming van dit bestuur wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de wensen van de provincie Utrecht, die een groot voorstander is van bundeling van krachten door de Utrechtse omroepen, zodat daarmee de kwaliteit van de programma’s en de efficiency van het productiewerk verder verbeterd wordt.

In het nieuwe bestuur zijn vertegenwoordigd Radio M, Stadsomroep Utrecht en de Regionale Omroepstichting Utrecht (ROSU). Het nieuwe bestuur zal niet alleen het (programma)beleid uitzetten voor de regionale televisiezender en de Utrechtse radio. De bedoeling is ook dat het bestuur zorgdraagt voor een geïntegreerd media-aanbod, zowel op provinciaal als locaal niveau. Deze opzet moet ertoe leiden dat o.a. de nieuwsvoorziening van radio en televisie op elkaar wordt afgestemd en dat bij bepaalde producties gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen. In het nieuw aangetreden bestuur is afgesproken dat voor het eind van 2001 afspraken gereed liggen voor de manier waarop de omroepen aan deze samenwerking verder gestalte zullen geven.

Onafhankelijke leden nieuw bestuur
Het bestuur van de samenwerkende Utrechtse omroepen is aangevuld met twee onafhankelijke leden die door de provincie Utrecht zijn benoemd. Het gaat daarbij om de voorzitter van het bestuur, mr. B. Geersingh en mevrouw W. Velders. De heer Geersingh heeft als bijzondere taak meegekregen om de integratie van de Utrechtse televisie en radio ter hand te nemen. (Provincie Utrecht)

Gerelateerde berichten