Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toch veiling van radiofrequenties

De frequenties voor commerciële radiozenders worden toch geveild. Dat hebben de meest betrokken bewindslieden gisteren afgesproken, zo bevestigen verschillende bronnen in Den Haag.

Het kabinet stuurt daarmee aan op een stevige botsing met de Tweede Kamer. Regeringspartijen PvdA en D66 hebben zich evenals het CDA sterk tegen de veiling verzet. Ook de bestaande commerciële zenders als Sky Radio en Radio 538 hebben zich met hand en tand verzet, omdat ze het onredelijk vinden dat ze de kans lopen de frequentie waarop ze nu uitzenden te verliezen. Onder deze druk besloot staatssecretaris De Vries begin maart de commissie-Bouw te laten zoeken naar een alternatief was voor het veilen van de acht frequenties die in september vrijkomen. Bouw stelde voor de bestaande commerciële zenders hun frequentie te laten behouden en nieuwkomers een kans te geven door drie frequenties speciaal voor hen te veilen.

Nu stelt De Vries vast dat het plan van Bouw juridisch onuitvoerbaar is. Zij is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Niet alleen de landsadvocaat heeft de voorstellen onderzocht en afgekeurd, ook de kartelwaakhond NMa en de controleur van de telecomsector Opta hebben De Vries laten weten dat uitvoering van de plannen van Bouw tot een juridisch debacle leidt.

De reden daarvan is dat bestaande en nieuwe commerciële zenders een ongelijke behandeling krijgen. De landsadvocaat en de veilingspecialisten voorzien grote problemen en voorspellen tal van processen tegen de overheid.

,,De Vries ziet er geen heil meer in”, zegt een betrokkene. Ook de ministers Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken) en staatssecretaris Van der Ploeg (Media) zijn het met haar eens. ,,Unaniem vinden ze dat het kabinet terug moet keren naar het oude plan: veilen.”

Wel overweegt de staatssecretaris één onderdeel van de voorstellen van Bouw over te nemen en geen acht maar tien frequenties te veilen. Daarbij ontstaat wel een probleem. De acht oorspronkelijke pakketten garanderen elk een dekking van ongeveer 75 procent van het land. Worden het tien pakketten, dan komen er grotere verschillen in dekkingsgraad.

Dat door de terugkeer naar het oorspronkelijke plan kostbare tijd verloren gaat neemt de staatssecretaris voor lief. Ze hoopt dat de nieuwe indeling van de zenders hoogstens een maand later zal ingaan, in oktober in plaats van september.

De woordvoerders van de regeringspartijen zijn voor begin volgende week uitgenodigd om politiek beraad te voeren over de verdeling van de etherfrequenties. ,,Ze zijn gewaarschuwd dat het geen routinegesprek zal zijn”, aldus een ingewijde. (Algemeen Dagblad / Stephan Koole [31-5] )