Search
Close this search box.

Veronica sleept Staat voor rechter

Veronica heeft in een dagvaarding de Staat der Nederlanden gesommeerd om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot een definitieve en langjarige herverdeling van alle beschikbare etherfrequenties ten behoeve van de commerciele radio.

Veronica – eigenaresse van de radiostations Veronica FM en KINK FM – is van mening, dat de aangekondigde tijdelijke herverdeling van radiofrequenties onrechtvaardig en onrechtmatig is, onder meer omdat die in strijd is met de Telecommunicatiewet.

Veronica wil zo snel mogelijk starten met haar radio-uitzendingen via een FM-frequentie en is altijd door de overheid voorgehouden dat er spoedig een eerlijke, transparante, niet onderscheidende en vooral complete herverdeling van frequenties zou plaatsvinden. De voorgestelde tijdelijke herverdeling doet geen recht aan nieuwkomers en beschermt de positie van partijen die reeds op de FM-etherfrequenties opereren. Deze partijen krijgen namelijk nieuwe frequentie-pakketten zonder dat zij deel hoeven te nemen aan een veiling of vergelijkende toets die de Telecommunicatiewet voorschrijft.

In dit dossier zijn inmiddels alle andere denkbare varianten uitvoerig onderzocht en bediscussieerd. Het lijkt nu nog uitsluitend aan te komen op de politieke wil (en moed) om een keuze te maken die de wet aan de Staatssecretarissen opdraagt. Met opnieuw een verder uitstel wordt geen enkel redelijk doel gediend.

In een brief aan de Tweede Kamer van 1 februari 2002 bevestigen de Staatssecretarissen De Vries van Verkeer & Waterstaat en Van der Ploeg van O,C&W dat er geen internationale of technische belemmeringen meer bestaan voor een totale, langjarige verdeling. Voorts hebben de bewindslieden zelf in het kader van in het najaar gevoerde procedures aangegeven dat een verdeling door middel van een veiling zeer wel voor 1 september 2002 kan plaats vinden en dat de voorbereidingen toen al nagenoeg afgerond waren.

Veronica voelt zicht hierdoor benadeelt, en probeert nu via de rechter zijn gelijk te halen. De datum van de rechtzaak is nog onbekend. [Veronica]