Yam FM neemt plaats in van Radio Veronica

Vanaf 29 oktober 2003 zal Yam FM de plaats innemen van Radio Veronica op de Utrechtse kabel. Dit heeft de programmaraad van Utrecht deze week geadviseerd aan de NV Casema.

Sinds 1 september 2003 zendt de nieuwe “gouwe ouwe” zender van Sky Radio uit op deze frequentie onder de naam Radio Veronica. Dit is conform afspraken tussen Sky Radio en Radio Nationaal. De commerciële omroep YAM FM uit Amersfoort die de plek van Radio Nationaal / Radio Veronica overneemt richt zich vooral op de doelgroep 12 tot 16 jarigen.

Dit is een wijziging ten opzichte van het voorlopige advies van 18 april waarin werd voorgesteld om de doorgifte van Radio 192 te beëindigen. Naar het oordeel van de programmaraad zijn de uitzendingen van Radio Nationaal feitelijk gestaakt. Daardoor ontstaat ruimte voor doorgifte van Yam Fm en hoeft de doorgifte van Radio 192 niet te worden beëindigd.

Programmaraad: “Het programma van Radio Veronica is echter volstrekt anders dan dat van Radio Nationaal. De programmaraad  beschouwde Radio Nationaal met haar accent op het Hollandse lied als een zender in de categorie “niet klassieke specifieke muziekstijlen”. Radio Veronica is noch gericht op het Hollandse lied noch op enige andere specifieke muziekstijl. Daarom ziet de programmaraad Veronica niet als een voortzetting van Radio Nationaal. “ [Radio.nl]