De toekomst van de omroepgids

Waarom nog een omroepgids nemen, als een programmablad over een paar jaar gratis bij de krant gevoegd wordt? Het monopolie van de omroepen loopt langzamerhand op z’n eind.

Wie is anno 2004 nog lid van een omroep? Naar schatting zo’n drie miljoen gezinnen, al willen niet alle omroepen de precieze aantallen prijsgeven. Hoewel de omroepen zelf hard hun best doen om met dure campagnes hun ‘maatschappelijke relevantie’ te laten zien, is het de vraag of dat voor aspirantleden de doorslag geeft. In de praktijk kiezen veel mensen allereerst voor een programmablad. Het bijbehorende lidmaatschap voor de omroep nemen ze gewoon op de koop toe.

Dat zorgt tot nog toe voor goed bezette drukpersen. De programmabladen zijn, gelet op de cijfers, goed voor respectabele oplagen, die ruwweg tussen 300000 en 450000 exemplaren liggen. Er zijn uitschieters naar boven (Vara TV Magazine en Mikro Gids) en naar beneden (EO Visie en Studio). Ter vergelijking: Trouw had in 2002 een totale oplage van een kleine 123000 kranten.

Onbetwiste marktleider is Veronica Magazine met een oplage van ruim een miljoen exemplaren in 2002, maar de abonnees van dat blad tellen niet mee voor de ledentallen van de publieke omroep, laat staan voor de ‘maatschappelijke verankering’ daarvan. Veronica is immers al jaren op de commerciële zenders gehuisvest.

Het is twijfelachtig of de omroepbladen over pakweg vijf jaar nog zulke grote oplagen zullen halen. Zeker nu het monopolie van de omroepen op de uitzendgegevens niet meer vanzelfsprekend is. In politiek Den Haag is een ruime meerderheid vóór het vrijgeven van programmagegevens. Daarnaast sleept al zes jaar een juridische procedure, aangespannen door De Telegraaf die de programmagegevens in een weekoverzicht bij de krant wil voegen. Als straks een programmablad gratis bij de krant wordt gevoegd is een lidmaatschap van een omroep al snel overbodig.

Tot die tijd wentelen de omroepen zich in de luxe van tienduizenden leden, die zich nauwelijks bewust zijn van het feit dat ze met hun abonnement op de tv-gids tegelijk ‘achterban’ zijn van de omroep. Zeven van de acht omroepverenigingen (Avro, KRO, NCRV, Vara, EO, Tros, VPRO) hebben ieder een clubblad, sommige (Avro, KRO) zelfs twee. Alleen BNN doet er niet aan. De gemiddelde prijs van een jaarabonnement is zo’n 45 euro.

Oplage en prijs
EO Visie is de duurste omroepgids, de Mikrogids de goedkoopste. Veronica Magazine heeft veruit de meeste abonnees, EO Visie heeft de kleinste oplage. [Trouw]

Avrobode                   (744112): €45,90
Televizier                   (254517): €48,40
EO Visie                     (170329): €57,00
KRO Studio                (188890): €47,90
Mikrogids                   (482456): €36,05
NCRV Gids                 (335848):  €45,30
Tros Kompas             (470023):  €40,85
Vara TV Magazine      (502046): €43,70
VPRO Gids                 (254566):  €45,00
Veronica Magazine    (1096924): €42,50
(Bron: HOI, cijfers over 2002)