Programma Adviesraad Oost met “Klassiek radioadvies”.

Recent berichtte Radio.NL over Radio Rosita het volgende: Medio 2005 is Radio Rosita ook te beluisteren in de Achterhoek. Volgens de leden van de Programma Adviesraad Oost (Gelderland) is Radio Rosita een duidelijke aanvulling op het huidige radioaanbod. Zij hebben dan ook unaniem besloten Radio Rosita toe te laten tot de kabel.
De redactie maakte een nadere analyse van het gehele onlangs uitgebrachte radio-advies van deze programmaraad dat geldig is voor een groot aantal gemeenten in het oosten van de provincie Gelderland (Achterhoek).

Daarbij valt meteen op hoeveel buitenlandse, maar vooral klassieke zenders er in het zwaarwegende advies over het basispakket van 25 zenders staan.
 
8 maal de nadruk op klassiek
Binnen het Must-Carry advies waarbij Radio 4 verplicht is, is onder andere gekozen voor VRT Klara (als één van de twee verplichte VRT-Radio zenders). Binnen de overige zenders van het basispakket zijn voorts de klassieke zenders Concertzender, Classic FM, WDR 3 en het vrijwel daaraan identieke NDR Kultur, RTBF Musique 3 (franstalige equivalent van VRT Klara) en BBC Radio 3 geadviseerd.

Voorts zijn WDR 4 en BBC 4 en RNE 1 (Spaans) geadviseerd. Ondanks dat die laatste drie onderscheidende zenders zijn (Duitstalige & Easy Listening, Brits Nieuws & gesproken woord en Spaans nieuws & gesproken woord) is daarmee het aandeel van buitenlandse zenders in het basispakket en vooral het aandeel klassiek bijzonder groot te noemen.

Weliswaar zijn enkele initiatieven die zich naar inzicht van de programmaraad onderscheiden ook zwaarwegend geadviseerd zoals Radio Rosita en Het Gelders Geluid, er is echter slechts één popzender geadviseerd namelijk Yam FM. Ook is opvallend dat Radio Oost is geadviseerd terwijl er al een regionale zender in het basispakket staat (Omroep Gelderland). Tenslotte is Arrow 90.7 nog in het pakket geadviseerd, ook al een zender met “lichte muziek”.

Hiermee kan het geadviseerde basispakket van 25 zenders niet bepaald als pluriform kan worden omschreven omdat het met name uit zenders met klassiek en lichte muziek is opgebouwd. Op hun eigen site citeert de programmaraad daarover het volgende (modelreglement voor programmaraden):
 
“De programmaraad probeert ervoor te zorgen, dat het basispakket evenwichtig (pluriform) is samengesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een goede mix is tussen publieke en commerciële zenders en dat alle leeftijds- en doelgroepen iets van hun gading vinden”.
 
Populaire zenders en motivering
Evenwel dient opgemerkt te worden dat vrijwel alle regionale en nationale commerciële zenders weldegelijk, maar dan wel vrijblijvend, door de programmaraad zijn geadviseerd in een aanvullend advies dat genummerd is van 26 t/m 41 (UPC geeft in deze regio 41 FM zenders door). De motivering van deze programmaraad voor hun manier van adviseren hebben zij al eens eerder met zoveel woorden naar buiten gebracht.
Deze is vooral ontstaan uit onvrede over de algemene manier van handelen door UPC m.b.t. buitenlandse en minder populaire radio- en tv-zenders. Zij adviseren vanwege de algemeen opgedane ervaringen met UPC in het gedeelte dat de raad zwaarwegend kan beinvloeden daarom ook het liefst zoveel mogelijk “bedreigde” (buitenlandse, klassieke, kleine ) zenders.

Dit omdat alle grote commerciele omroepen waar veel naar geluisterd wordt en die veel belangen hebben “toch wel door UPC worden doorgegeven” en indien minder “belangrijke” zenders dan niet zwaarwegend geadviseerd worden dreigen die het onderspit te delven. De keuze van Yam als enige popzender in het zwaarwegende deel van hun advies is dan ook erop gebaseerd dat dit in hun ogen de enige onderscheidende en tevens de kleinste popzender is, aldus motiveerden zij vorig jaar in hun advies over Yam.
 
Overigens is nog recent gebleken dat hun opvatting ergens wel terecht is omdat, ondanks uitdrukkelijk verzoek van de programmaraad Haarlem om de buitenlandse publieke zenders te sparen, toch na lange tijd VRT Radio 2 en WDR3 recent van de Haarlemse kabel verdwenen. Geen van deze zenders was daar dan ook zwaarwegend geadviseerd.
 
Ontvangst RTBF Musique 3
Overigens dient met betrekking tot RTBF Musique 3 de kanttekening geplaatst te worden of UPC die zender zal “kunnen” of “willen” doorgeven. Door de vele nieuwe FM zenders in ons land was UPC daartoe recent niet meer in staat en mede daarom wordt momenteel RTBF (1) La Premiere (een zender met een meer gevarieerde programmering) doorgegeven dat als enige RTBF-radiostation per satelliet kan worden ontvangen.

Evenwel zou het voor UPC, dat de signalen van Belgische radio/tv voor vrijwel al hun netten aanvoert vanuit Eindhoven, technisch mogelijk moeten zijn om op hun ontvangststation aldaar de signalen van het digitale RTBF-DAB pakket op te vangen hetgeen een glasheldere ontvangst van RTBF Musique 3 zou opleveren. Dit argument gaat temeer op daar UPC op die locatie ook al succesvol het VRT DAB-Pakket ontvangt voor verdere distributie van de Vlaamse Radiozenders. De afstand tussen de zendstations van de RTBF en het ontvangststation van UPC is daarbij in principe niet heel veel groter dan bij de VRT Radio en er zijn ook geen andere aanbieders in de directe omgeving actief op dezelfde frequenties omdat de DAB-frequenties per land zijn toegekend hetgeen storingen bij deze digitale techniek vrijwel zou uitsluiten. [JHV]