Protestanten en humanisten leveren zendtijd in

Bij de nieuwe verdeling van de zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag gaan de protestantse en humanistische zendgemachtigden er fors op achteruit. Dat heeft het Commissariaat voor de Media, dat de zendtijd verdeelt, donderdag laten weten.

De overige stromingen, vooral jodendom, rooms-katholicisme, islam en boeddhisme, profiteren daarvan. De nieuwe verdeling gaat 1 september 2005 in, met een overgangsperiode van twee jaar. De totale jaarlijkse zendtijd voor geestelijke stromingen neemt toe van 1057 uur televisie en 351 uur radio tot respectievelijk 1144 en 370 uur. Het Commissariaat heeft de zendtijd voor de twee grootste stromingen, het protestantisme en het rooms-katholicisme vrijwel gelijkgetrokken.

Verdeling
De protestantse omroepen, IKON en Zendtijd voor Kerken, leveren 17 procent in en krijgen 286 uur televisie en 104 uur radio. De Rooms-Katholieke Kerk krijgt er 19 procent bij en komt uit op 286 uur televisie en 94 uur radio.

De Humanistische Omroepstichting moet het met in totaal 162 uur stellen, tegen tweehonderd in de huidige verdeling. Van de overige stromingen gaat alleen het hindoeïsme (Organisatie voor Hindoe Media) er licht op achteruit, van 124 naar 116 uur. Het jodendom ziet de zendtijd voor het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap meer dan verviervoudigen, van 23 naar 103 uur.

De islam, dat in de huidige verdeling maar net iets meer zendtijd heeft dan het humanisme, wordt met 260 uur (een stijging van 25 procent) duidelijk de grootste niet-christelijke stroming. Ook de Boeddhistische Omroep Stichting maakt een grote sprong voorwaarts, van 65 naar 103 uur. [Planet/Radio.NL]