Zoek
Sluit dit zoekvak.

Programmaraad Friesland wil diversiteit vergroten.

De Programmaraad Friesland heeft het definitieve Radioadvies aan UPC over de periode van 1 juli 2005 tot 1 juli 2006 uitgebracht. De kabelradionota van UPC gaat uit van 2 jaar maar de raad wenst met klem vast te houden aan een adviestermijn van 1 jaar. UPC heeft verder verzekerd dat ook Friesland recht heeft op 42 frequenties.

Doelstelling
De doelstelling van de programmaraad is het kiezen van het meest pluriforme en meest aantrekkelijke programmapakket voor de consument tegen een redelijke prijs. Uit het advies van de programmaraad blijkt dat Colorful niet meer is opgenomen en dat ook de popzenders RTL-FM en BBC Radio 1 dienen te verdwijnen (tenzij UPC frequenties toevoegt). De programmaraad wil met het toevoegen van de buitenlandse omroepen BBC Radio 2, BBC Radio 3 en VRT Klara de diversiteit in het aanbod vergroten.

Standaardpakket
De grondslag voor het functioneren van de Programmaraad Friesland ligt in artikel 8 van de koopovereenkomst van Telekabel N.V. aan NUON van 14 december 1994. Op basis daarvan adviseert de Programmaraad Friesland over alle programma’s in het complete standaardpakket omdat de huidige Programmaraad Friesland thans de functie van de toenmalige programma-adviescommissie vervult en derhalve voortzet. Er bestaat in de visie van Programmraad Friesland dan ook geen verschil in adviesbevoegdheid tussen de zenders van het wettelijke basispakket en de overige zenders die onderdeel vormen van het standaardpakket.

Criteria
De Programmaraad Friesland heeft selectiecriteria ontwikkeld voor opname van radiozenders in het standaardpakket. Op basis van zijn doelstelling en de selectiecriteria heeft de Programmaraad Friesland een nieuwe verdeling in categorieën doelgroepen respectievelijk programma-aanbieders gemaakt. Er is gezocht naar een evenredige verdeling tussen verschillende soorten muziek (klassiek, diverse soorten populair), nieuws en informatie, regionale programmering en leeftijdsgroepen. Tevens is gebruik gemaakt van de zenderindeling zoals die door het Ministerie van Economische Zaken wordt gehanteerd. Bij het opstellen van het advies is ook rekening gehouden met luistercijfers en door zenders gepresenteerde informatie.

Voorlopig advies
Op 10 november 2004 heeft de Programmaraad Friesland zijn voorlopige advies geformuleerd en in de huis-aan-huisbladen in de betreffende gemeenten laten publiceren. Tevens werd een advertentie zowel in de Leeuwarder Courant als in het Friesch Dagblad geplaatst. Uit dat voorlopige advies bleek dat de raad de Regionale Commerciele zender Rebecca wilde schrappen omdat die niets zou toevoegen. Er zijn ruim 80 reacties op het voorlopige advies van consumenten binnengekomen. Reacties op het voorlopige advies van aanbieders zijn niet ontvangen.

Definitief Advies
In het voorlopige advies heeft de programmaraad geadviseerd Radio Rebecca te laten verwijderen. De reacties op het voorlopige advies die met name tot stand kwamen door een door Radio Rebecca georganiseerde actie, en een nadere analyse van de luistercijfers hebben er toe geleid dat de raad thans adviseert Rebecca te behouden.

Juize FM
Voor wat het verwijderen van Colorful Radio betreft, wordt verwezen naar de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam d.d. 14 oktober 2004 die feitelijk een verbod tot uitzenden inhoudt, zodat de continuïteit op geen enkele manier gestalte kan worden gegeven. Hoewel er gesprekken gaande zijn over het voortzetten van Colorful Radio in een gewijzigde opzet kan niet op voorhand worden uitgegaan van het welslagen van deze ideeën. Bovendien is er naar de mening van de raad een redelijk goed alternatief: Juize FM, waarmee de aandacht voor minderhedenculturen onveranderd aanwezig blijft.

Radio NL
Onderzoek over het huidige aanbod wijst uit dat de popmuziek zwaar oververtegenwoordigd is. Deze visie wordt gedeeld door deskundigen die zich onder meer bij de landelijke congressen van kabelraden.nl hebben gepresenteerd. De raad is van mening dat door het beperken van het aantal popzenders ruimte kan worden gevonden voor het versterken van de pluriformiteit.. Door RTL-FM te vervangen kan er ruimte worden gecreëerd voor een puur Nederlandstalige zender, zoals Radio NL met als ondertitel ‘Ik Luister Hollands’, die op dit moment ontbreekt. De behoefte blijkt onder meer uit een aantal e-mails en brieven die de raad na het publiceren van het voorlopig advies ontvingen.

BBC Radio 2
De raad adviseert op de eerder vrijgevallen frequentie 101.1 BBC Radio 2 op te nemen. BBC Radio 2 is de meest generalistische BBC-radiozender: nieuws, achtergronden, muziek, comedy en reportages. Vooral wat ‘volwassener’muziek krijgt hier de aandacht, waaronder jazz maar ook country.

BBC Radio 3
Onderzoek over het huidige aanbod brengt aan het licht dat er verhoudingsgewijs weinig klassieke zenders zijn, terwijl de vraag naar met name integrale versies van klassieke muziek en nieuws hieromtrent reëel aanwezig is. BBC Radio 3 wordt op de plaats van BBC Radio 1 in het basispakket opgenomen. BBC Radio 3 is de cultureel/klassieke zender die een welkome aanvulling op het radiopakket betekent. Vanwege het feit dat verhoudingsgewijs veel radiozenders in ons land zich richten op de leeftijdscategorie 18 – 39 jaar acht de raad toewijzing van BBC Radio 3 dan ook uitermate waardevol. Deze zender is dé gezaghebbende zender op het gebied van klassieke muziek, van jazz tot zwaar klassiek, van wereldmuziek tot drama en van cultuur tot experimentele muziek

VRT Klara
Bij een te voorziene uitbreiding van het zenderaantal adviseert de raad VRT Klara. VRT Klara, staat voor harmonieus, melodisch, evenwicht en klassiek. Daarbij tracht de radiozender die staat voor ‘Klassieke Radio’ een culturele uitstraling te hebben. VRT Klara biedt klassiek, jazz, wereldmuziek, live concerten, alsmede discussies over klassiek en cultuur.

Samenvatting definitief advies
In het zenderpakket worden BBC Radio 1, RTL FM en Colorful Radio vervangen door BBC Radio 3, Radio NL en Juize FM. Wij adviseren de frequentie 101.1 te bezetten met BBC Radio 2 en VRT Klara als uitbreiding op te nemen. Verder staan onder andere Kink FM, Sky, Radio 10, Veronica, Radio 538, Classic FM, Noordzee FM, Yorin FM, VRT-Studio Brussel, WDR 4, NDR 1 Radio Niedersachsen en NDR Kultur en de twee Arrow-zenders in het advies.

Een volledig overzicht van het advies en de geadviseerde zenders is te zien op de recent vernieuwde site van Programmaraad Friesland. [JHV/Programmaraad Friesland/Radio.NL]