243.000 euro boete voor te veel tv-reclame in 2004

De landelijke commerciële en publieke omroepen overtraden in 2004 verschillende regels op het gebied van reclamezendtijd op televisie. Het wettelijke maximum van 12 minuten reclame per uur werd overschreden, telewinkelblokken duurden te lang, er zat minder dan de voorgeschreven 20 minuten tussen de programmaonderbrekende reclameblokken, films werden onjuist onderbroken of reclameblokken waren niet voldoende herkenbaar.

Dat heeft het Commissariaat vastgesteld op basis van in september, oktober en november 2004 uitgevoerde controles in het kader van het reguliere toezicht op naleving van de Mediawet. In totaal is een bedrag van 243.000 euro aan boetes aangekondigd. 

Verantwoordelijk commissaris Inge Brakman: ‘Het lijkt erop dat bij de publieke en de commerciële omroepen vooral sprake is van slordigheden in de planning van de omvang van de reclameblokken en de reclameonderbrekingen bij films. De Mediawet kent strikte regels die bedoeld zijn om reclameboodschappen in omvang te beperken en te reguleren. Omdat de vraag naar reclamezendtijd nog steeds toeneemt en de ruimte in de blokken beperkt is, is het in het belang van de kijkers en van de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen omroepen dat het Commissariaat hier streng op toeziet.’

De totale boete die de Publieke Omroep voor de netten 1, 2 en 3 boven het hoofd hangt bedraagt 108.000,- euro. De commerciële omroepen SBS6, Net5, Veronica, TMF en Yorin mogen in totaal een boete van 135.000,- euro tegemoet zien. Tijdens hoorzittingen in de maand maart kunnen de verschillende omroepinstellingen zich nog verweren voordat de boete definitief wordt opgelegd. [Radiowereld.NL]