Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw systeem zorgt voor verbetering (radio)verkeersinfo

De verkeersinformatie in Nederland staat aan de vooravond van een belangrijke kwaliteitsverbetering. Vanaf 1 juli neemt Rijkswaterstaat een nieuw systeem in gebruik waardoor de verkeersberichten automatisch gegenereerd zullen worden. Op dit moment vindt er altijd nog een handmatige schakel plaats in het totstandkomen van deze informatie, maar vanaf volgende maand zal deze komen te vervallen.

Dit zal resulteren in een nauwkeurigere en actuelere berichtgeving op onder andere de radio, wat nog altijd één van de belangrijkste bronnen voor verkeersinformatie is. Radio.NL inventariseerde de veranderingen.

50 jaar in de file
Afgelopen pinksterweekend vierde de file in Nederland zijn 50e verjaardag. Toch wordt in Nederland pas sinds 1978 verkeersinformatie op reguliere basis doorgegeven via de radio. Sinds die tijd is het alsmaar drukker geworden en staan er bijna de hele dag door files op de Nederlandse wegen. Om de automobilisten op de hoogte te houden van de situatie op de wegen “slingeren” een flink aantal radiostations dagelijks fileberichten de ether in. In de loop van tijd is de kwaliteit en actualiteit van deze berichten fors verbeterd, maar vanaf 1 juli zal deze nog beter gaan worden.

Veranderingen
Bij de VerkeersInformatieDienst (VID), één van de twee leveranciers van verkeersinformatie aan de Nederlandse radiostations, wordt achter de schermen inmiddels al hard gewerkt om de invoering van het nieuwe systeem vlekkeloos te laten verlopen. Volgens Patrick Potgraven van de VID zal het nieuwe systeem op een intelligentere en adequatere manier met de gegevens omgaan waardoor de verkeersinformatie actueler, maar ook veranderlijker worden. Dit komt omdat het nieuwe systeem alle veranderingen, hoe klein dan ook, mee zal nemen.

Een andere wijziging is dat de definities een beetje worden aangepast zodat ze meer aansluiten bij de beleving van de weggebruiker. “Nu is een file van 1,8 kilometer nog geen file, terwijl hij straks wordt afgerond naar 2 kilometer en wel wordt meegenomen in de berichten”, aldus Potgraven.

Daarnaast zal het nieuwe systeem anders omgaan met gaten in files. Nu worden files op hetzelfde wegdeel vaak samengevoegd tot één lange file, maar het nieuwe systeem zal deze files apart meenemen. Tenslotte zullen files van 1 kilometer en langer op verbindingswegen (op knooppunten) worden meegenomen.

Radio
De invoering van het nieuwe systeem heeft ook wat gevolgen voor de verkeersberichten op de radio. Door het nieuwe systeem zullen er namelijk meer files gemeld worden dan voorheen. Volgens de oude methode zouden er afgelopen dinsdagmiddag 28 files met een totale lengte van 98 kilometer hebben gestaan. Volgens het nieuwe systeem zouden dit er 51 zijn met een totale lengte van 179 kilometer. Op de landelijke stations zal dit vooral aan het begin van de bulletins opvallen als het aantal files en de totale lengte genoemd worden. Net als voorheen zal de VID deze berichten blijven “clusteren”, wat betekent dat alleen de belangrijkste en/of langste files gemeld zullen worden. In de spits varieert dit tussen de 6 en 14 files per bulletin.

De regionale stations zullen wel te maken krijgen met meer files. Dit komt omdat deze stations vaak complete overzichten van de files geven. Toch verwacht de VID dat de toename wel mee zal vallen. Voor de radiobulletins zullen files op overlappende wegvakken gewoon weer samengevoegd gaan worden. Dit geldt alleen voor de radio, want via de telefoon (voice response systeem) en internet zullen alle files gewoon apart gemeld gaan worden.

Voor diegene die benieuwd zijn naar de fileberichten “nieuwe stijl” heeft de VID momenteel een testpagina in de lucht. Vergelijk hier de berichten “nieuwe stijl” met de berichten “oude (huidige) stijl”.

Vertragingstijden
Vaste bezoekers van de website van de VID zal het ongetwijfeld al opgevallen zijn dat bij de files naast de lengte ook regelmatig de vertragingstijd staat vermeld. Momenteel is de VID ook druk bezig om deze informatie ter beschikking te stellen aan de verschillende radiostations. Hiervoor moet het één en ander aan de internetsite van de VID verandert worden. De meeste stations die gebruik maken van de diensten van de VID hebben namelijk een eigen login (interface) op de website van de VID, zodat ze “panklare” informatie voorgeschoteld krijgen. “Het is de bedoeling dat binnenkort al onze stations de nieuwe interface krijgen. Daarmee kunnen ze zelf de vertragingstijden meenemen, als ze dat willen”, aldus Potgraven.

Momenteel maken Radio West en Radio M Utrecht al gebruik van deze service. Ook op Radio Veronica zijn deze soms al te horen. Momenteel loopt er in de Haaglanden een proef om de lokale verkeersinformatie te verbeteren. Ook hier zal voornamelijk met vertragingstijden gewerkt gaan worden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de filelengtes in de toekomst steeds meer plaats gaan maken voor vertragingstijden. [R.S./Radio.NL]