Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Programmaraad Rotterdam adviseert Studio Brussel, Kink FM en Wereldstad

De Rotterdamse Programmaraad, welke advies geeft over de samenstelling van het radio-aanbod via de kabel van UPC in Rotterdam, heeft haar nieuwe advies gepubliceerd. Uit dit advies blijkt dat er een aantal wijzigingen in het basispakket zijn aangebracht. Vanaf juli 2007 dienen de zenders Wereldstad Radio en VRT Studio Brussel aan het Rotterdamse kabelaanbod toegevoegd te worden. Tevens zijn Kink FM en onder andere Radio Amor in het basispakket geadviseerd. Slam FM staat voor het eerst (!) in het advies in het standaardpakket.

Gewoontegetrouw staan in het advies ook de buitenlandse cultuurzenders die al sinds jaren in Rotterdam worden doorgegeven en gewaardeerd. Dit zijn BBC Radio 3, WDR 3 en VRT Klara. Verder is als Franstalig station wederom RTBF La Première (RTBF International is nu feitelijk op de kabel aanwezig) geadviseerd omdat UPC in het verleden programma’s van Radio France weigerde. F.I.P., een Franse Easy-Listening zender van Radio France uit Parijs, is niet meer in het advies opgenomen. Aangezien UPC inmiddels een adviestermijn mag hanteren van 2 jaar, zullen de meeste programma’s waarschijnlijk 2 jaar (van juli 2007 tot juli 2009) worden doorgegeven. Desondanks benadrukt de programmaraad nogmaals er op te staan ieder jaar een Radio-advies te geven.

VRT Studio Brussel verplicht op kabel
Gebaseerd op informatie die de Programmaraad over de zender heeft over de kwalitatief hoogwaardige programmering en een trouw en groeiend aantal luisteraars in Nederland, is Studio Brussel, de alternatieve popzender van de VRT, geadviseerd in het basispakket. UPC móet deze zender dus doorgeven want er zijn geen argumenten (zoals mogelijke ontvangstproblemen) om dat niet te kunnen doen. UPC kan Studio Brussel namelijk ontvangen via zowel DAB als Satelliet. Studio Brussel komt daarmee in de loop van 2007 voor het eerst op de Rotterdamse kabel! Of Studio Brussel ook buiten Rotterdam (ZHZ) op de UPC-kabel komt, hangt van een aantal factoren af. De zender is daar namelijk “vrijblijvend” geadviseerd in het standaardpakket in kanaaldeling met de 2e Kamerlijn.

Wereldstad Radio Nationaal
Wereldstad Radio Nationaal is een nieuw en bovenal Rotterdams initiatief dat volgens de programmaraad een kans verdient. Wel zal de programmaraad deze zender kritisch volgen om te bezien of het vertrouwen gerechtvaardigd zal blijken te zijn. Wereldstad kwam recent nog in het nieuws omdat zij het totaal oneens zijn met de FM-licentie voor 100% NL en de doelgroep die 100%NL daarmee wil bereiken. Wereldstad heeft zich bij de Programmaraad als “Rotterdams” gepresenteerd en wil een mix brengen van Nederlandse pop, rock en levensliederen.

Kink FM met stip!
Over Kink FM is de Rotterdamse Programmaraad zeer positief en merkt op; “Kink FM bedient een trouwe groep luisteraars en is wegens de gewenste pluriformiteit onontbeerlijk in het radiolandschap. Gecombineerd met de gestegen luistercijfers verdient deze zender volgens de programmaraad dan ook een plek in het basispakket” .

City FM laag op lijst
Over City FM merkt de programmaraad op; “Een zender die u onderaan het standaardpakket aantreft, is City FM. De te lage luistercijfers spelen deze zender hierbij parten. De voorkeur van de programmaraad gaat uit naar Arrow Rock Radio, die zich op dezelfde nichemarkt als die van de classic rock beweegt . Dit ook vanwege de heldere presentatie en informatievoorziening van Arrow evenals de goede luistercijfers.”
Uit luistercijfers die de redactie van Radio.NL voorliggen, blijkt overigens wel dat City FM hogere luistercijfers heeft dan Arrow Classic Rock.

Concertzender weg
Wat het standaardpakket betreft (de plaatsen 25 en verder), valt op dat de Concertzender niet meer voorkomt op de lijst. De Concertzender valt sinds enige tijd onder de publieke omroep en het format van de zender, de positionering binnen de markt en andere aspecten zijn voor de leden van de raad erg onduidelijk en de programmaraad maakt zich dan ook ernstige zorgen over het voortbestaan van deze zender.

Radio 227 ook weg
Momenteel zijn ook WDR 4 en RTL-FM te horen op de Rotterdamse kabel maar deze zenders zijn niet (meer) geadviseerd. Radio 227 heeft zelf de overeenkomst met UPC opgezegd en wordt daarom niet geadviseerd. Veel bekende zenders die nu te horen zijn, zoals BNR, FunX, Radio 538, Sky Radio en Q Music hebben verder een prominente plek in het advies gekregen. De raad heeft in tegenstelling tot voorgaan de jaren het thema “urban” wel veel minder naar voren laten komen in het advies en Juize FM uit het basispakket gehaald en 100% NL, dat ook Urban uitzendt, staat ook op een lage plek. [JHV/Radio.NL]