Search
Close this search box.

Caiway en Infothuis stoppen uitzendingen RNN7 [update]

Met ingang van 31 mei heeft CAIW de verspreiding van het televisieprogramma RNN7 naar de abonnees om administratieve reden en tot nader aankondiging opgeschort. De aanleiding is dat RNN7 gemaakte financiële afspraken met CAIW niet nakomt, terwijl CAIW wel, zoals overeengekomen, de programmadistributie naar de abonnees heeft verzorgd.

CAIW heeft meerdere pogingen ondernomen om RNN7 tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen, maar tot heden zonder resultaat. CAIW betreurt dat de abonnees aldus in deze kwestie worden betrokken, maar vertrouwt dat RNN7 één en ander nu spoedig zal willen oplossen. Opmerkelijk genoeg is juist vandaag RNN7 juist wel in het UPC Digital pakket gestart en heet de ‘UPC Digitaal’ kijkers welkom.

Infothuis
Ook Infothuis zegt mogelijk de samenwerking met RNN7 op wegens het niet voldoen van financiële verplichtingen. RNN7 was via Infothuis een gedeelte van haar programma’s gaan uitzenden in de regio Haaglanden omdat hen vorig jaar een plekje op met name de Haagse kabel door de programmaraad werd geweigerd.

Ondehandelingen
Op dit moment vinden nog onderhandelingen plaats over de voortgang van de uitzendingen van RNN7 bij InfoThuis. Met RNN7 was een proefperiode overeengekomen van 6 maanden. Deze overeenkomst was op 31 mei verstreken. Infothuis en UPC zijn momenteel nog in gesprek. RNN7 en InfoThuis hebben verschillende inzichten over de wijze waarop de samenwerking gecontinueerd moet worden.

Haagse Programmaraad
De Haagse Programmaraad (HPR) vond RNN7 namelijk destijds geen waardevolle toevoeging voor het programmapakket. De HPR is momenteel bezig met het opstellen van haar nieuwe televisie-advies voor het volgend seizoen en volgt de ontwikkelingen rondom RNN7 momenteel nauwlettend.

Belastingdienst
Overigens lag RNN7 recent ook al onder vuur en wel vanwege een conflict met de belastingdienst. De zender heeft echter al langer plannen om landelijk uit te gaan zenden en te concurreren met de grote tv-maatschappijen. [JHV / HaagseProgrammaraad / Caiway / Radio.NL]

[Update]
RNN7 is ook na de onderhandelingen nog steeds te zien bij InfoThuis. De administratieve problemen tussen InfoThuis en RNN7 zijn sinds 1 juni voorlopig opgelost.

Gerelateerde berichten