Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Directeuren publieke omroep verdienen te veel

Bijna de helft van de directeuren van publieke omroepen verdient meer dan premier Balkenende. Toppers zijn directieleden van de omroepen TROS en KRO. Hun belastbaar loon is hoger dan dat van de hoogste baas van de publieke omroep, Harm Bruins Slot. Dat blijkt volgens het NRC uit een opgave van de omroepen over de beloning 2006 van 34 directeuren bij de 22 omroepen en het bestuur van de Publieke Omroep.

De lijst van topsalarissen in de publieke omroep wordt aangevoerd door twee oud-TROS-directeuren, maar ook kleine omroepen als de IKON en BNN blijken gulle werkgevers.

De omroepen (op VARA en BNN na) verstrekten op verzoek van NRC Handelsblad ook de directiebeloningen lager dan 171.000 euro. Dat bedrag is het gemiddelde fiscale ministerssalaris (inclusief pensioenpremies) en wordt ook wel de ‘Balkenende-norm’ genoemd. De publieke sector is wettelijk verplicht beloningen boven 171.000 euro te openbaren. Daaronder gebeurt het op basis van vrijwilligheid.

Tros
Samen kostten de omroepdirecteuren 6 miljoen euro in 2006. TROS-mediadirecteur Julius Minnaar en voorzitter-directeur Karel van Doodewaerd staan met 412.164 euro en 351.439 euro bovenaan. Beiden vertrokken vorig jaar na problemen. Hun hoge plek is verklaarbaar omdat ze, naast hun inkomen een gouden handdruk, „marktconforme bedragen”, meekregen. Voor Van Doodewaerd is „in het licht van zijn naderende pensioen een regeling getroffen”, aldus de TROS. Minnaar, die in oktober 2004 bij de TROS begon, kreeg een ontslagvergoeding ter grootte van één jaarsalaris. Hij werkt nu voor uitgever PCM.

Ncrv / Vara
Grootverdieners zijn ook Coen Abbenhuis, NCRV-directeur, en Vera Keur, voorzitter/directeur van de VARA. Beiden hebben een beloning van zo’n kwart miljoen euro (belastbaar loon, pensioenbijdragen en auto samen). De VARA zegt dat Keur een „arbeidsmarkttoeslag” krijgt „vanwege de combinatie van bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden.”

De bezoldiging van een directeur daalt naar mate een omroep minder personeel, budget en uitzenduren heeft. Maar er zijn uitzonderingen.

Bnn
Zo is de bezoldiging van voorzitter/directeur Laurens Drillich van de kleine omroep BNN hoog (189.523 euro). Hij verdient bij zijn omroep met 89 fulltime werknemers meer dan de directeuren van NOS TV (616 werknemers), NPS (260) en de Wereldomroep (307). Deze omroepen hebben met een veelvoud aan zenduren en budget, vergeleken met BNN.

Ikon
Ook IKON-directeur Martin Fröberg (143.032 euro) is duurder dan directeur Aart van der Want van Teleac/NOT, terwijl die toch twee keer zo veel personeel, twee keer zo veel budget en twee keer zo veel uitzenduren heeft. Hoe kan dat? Fröberg: „Mijn functioneren is vijf jaar achter elkaar door het bestuur als excellent beoordeeld. Dat betekende jaarlijks 4 procent extra. Nu zit ik aan mijn plafond.”

Joodse Omroep / Boeddhistische Omroep
De directeuren van de kleinste omroepen – de Joodse Omroep en de Boeddhistische Omroep – ontvingen vorig jaar 85.017 en 56.500 euro. De omroepen hebben twee vaste medewerkers. Ze maken anderhalf uur televisie per maand en één uur radio per week. Op het oog lijkt de 56.500 euro van de directeur van de Boeddhistische Omroep bescheiden. Navraag leert dat het om een deeltijdbaan (0,4 fte) gaat. Het uurloon is, in het geval van een volledige baan (1 fte), goed voor 141.250 euro per jaar. „Er wordt te veel verdiend”, constateert Annet Betsalel, directeur van de Joodse Omroep. „Laat ik het nuanceren: er wordt te weinig aan uitzendingen besteed.” Zelf staat ze ver onderaan op de ranglijst van topsalarissen: „Ik laat mij niet marktconform betalen. Dit werk is mijn leven, mijn passie.” Toch gaat haar salaris dit jaar waarschijnlijk ook omhoog. Betsalel: „Het viel op dat mijn salaris uit de pas loopt met dat van mijn collega’s.”

Kro
KRO-voorzitter/directeur Frans Slangen is, op de TROS-directeuren na, de best betaalde omroepdirecteur, afgemeten aan zijn belastbaar loon. Dat bedroeg vorig jaar 196.542 euro. Pensioenpremies hoeven voor Slangen (64) niet meer te worden betaald. De flinke stijging van het belastbaar loon van Slangen ten opzichte van 2005 (plus 25.370 euro) wordt vooral veroorzaakt door de fiscale bijtelling van zijn lease-auto. De KRO stelt hem een BMW 7-serie ter beschikking. Het belastbaar jaarloon van Slangen is daardoor duizend euro hoger dan dat van de voorzitter van de raad van bestuur van de Publieke Omroep, Bruins Slot. „Ik weet zeker dat ik minder verdien dan Harm Bruins Slot”, reageert Slangen. „Het kan zijn dat de directieauto van Bruins Slot niet is meegeteld.” Volgens de woordvoerder van de raad van bestuur is er bij Bruins Slot geen fiscale bijtelling van de directionele Audi A6 omdat hij privé geen gebruik maakt van de auto. Slangen doet dat wel.

Vara en Bnn
VARA en BNN weigeren alle directiesalarissen openbaar te maken. Ze geven alleen de informatie waartoe ze wettelijk verplicht zijn (boven 171.000 euro). Waarom willen ze geen totale openheid over directeurssalarissen?

VARA-directeur en penningmeester M. Minkman zegt dat zijn omroep de privacy van de betrokken directeuren, onder wie hijzelf, beschermt. Adjunct-directeur Marc Adriani van BNN zegt: „Als de VARA niet meedoet, doen wij ook niet mee.” [Joep Dohmen / NRC / Radio.NL]

Gerelateerde berichten