Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Regionale omroep L1 sluit 2006 toch positief af

De regionale omroep L1 heeft het jaar 2006 met een positief resultaat afgesloten, maar het resultaat was door omstandigheden lager dan in 2005. De nettowinst kwam uit op ruim € 42.000 ten opzichte van ruim € 370.000 in 2005. De teruggang is volgens de omroep zelf vooral het gevolg van eenmalige pensioenlasten (ruim 3 ton). Deze voorziening is in de cao-afspraken verplicht gesteld en houdt verband met de afschaffing van prepensioen.

De reclameomzet bij radio was volgens het jaarverslag bijna gelijk aan de omzet van 2005, bij de TV was een lichte stijging te zien ten opzichte van 2005.

Kijkcijfers
Het gemiddelde dagbereik van L1 TV kwam in het verslagjaar uit op 32 procent en gaf daarmee ten opzichte van 2005 enig terrein prijs (33,1 procent). Het gemiddelde weekbereik nam nog toe, van 72,2 naar 73,3 procent. Tijdens het carnavalsweekend – 25 en 26 februari – boekte L1 TV nieuwe kijkrecords: op zaterdag was het dagbereik 55 procent en op zondag zelfs 55,4 procent. L1 Radio groeide naar een gemiddeld marktaandeel van 15 procent (14,3 procent in 2005). Het weekbereik van L1 Radio kwam uit op 26,8 procent (in 2005 was dat 25,7 procent). [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten