Wild FM klaagt kartelvorming luisteronderzoek aan

Het commerciële regionale jongerenstation Wild FM Hitradio met 4 etherfrequenties in Noord-Holland klaagt het Radio Advies Bureau (RAB), E-Power Sales en IntomartGfK aan vanwege kartelvorming waarbij misbruik gemaakt wordt van een monopolie op het gebied van luistercijfers. Wild FM heeft getracht op eerlijke en transparante wijze aansluiting te verkrijgen bij het Radiolog onderzoek. Dit bleek onmogelijk. Vandaar dat Wild FM een aanklacht heeft ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Het Radiolog was voorheen bekend als Continu Luister Onderzoek (CLO) en is de enige in Nederland bestaande referentie voor continue luistercijfers, relevant bij reclameverkoop. Op de vraag van Wild FM verwees onderzoeksbureau IntomartGFK naar het RAB. RAB – officieel bekend als de Stichting Platform Radio Exploitanten – gaf aan dat alleen op basis van een landelijke positie een plek in het Radiolog-onderzoek mogelijk is. Dit zou 70.000 euro kosten. Wild FM heeft echter een bereik van 5,5% van de Nederlanders, en niet zoals een aantal landelijke stations 100% bereik. RAB verwees ook door naar E-Power Sales. Aldus lijkt Wild FM het redelijk om voor 5,5% van de prijs die een landelijke zender betaald, te worden opgenomen te worden in het onderzoek. E-Power Sales, officieel bekend als Commerciële Radio Nederland BV, is een landelijk verkooploket voor een aantal regionale commerciële zenders. Wild FM was daar tot voor kort ook bij aangesloten.

Directeur Dave Leusink: “Wild FM heeft om voor haar moverende commerciële redenen gekozen de landelijke reclame-exploitatie onder eigen beheer te nemen, opdat deze beter tot haar recht komen. Door deze keuze verloren we de rapportages van het Radiolog en hebben wij getracht zelfstandig als regionale zender opnieuw op te worden genomen. Getuige de onredelijke opstelling van RAB die alleen landelijke zenders wenst te accepteren of verwijst naar E-Power Sales en de onmogelijkheid om bij IntomartGfK tot zaken te komen, kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen dan dat er sprake is van kartèlvorming en monopolistisch anti-concurrentieel gedrag. IntomartGfK, RAB, de participanten van RAB en E-Power Sales houden aldus een systeem in stand waarbij de verplichte winkelnering bij E-Power Sales om tot continue luistercijfers te komen wordt gehandhaafd, tenzij door RAB neergelegde absurd hoge prijzen worden geaccepteerd.”

Aangezien de voor RAB verantwoordelijke Stichting Platform Radio Exploitanten wordt bestuurd door directieleden van Sky Radio, Radio 538, STER en BNR Nieuwsradio, heeft Wild FM ook deze organisaties betrokken in haar aanklacht, omdat deze formeel verantwoordelijk zijn voor de uitsluiting van onafhankelijke regionale commerciële radiostations.

Wild FM heeft de NMa gevraagd hiernaar te kijken en hoopt dat deze verandering in het aangegeven kartel kan aanbrengen. [Radiowereld.NL]