Zoek
Sluit dit zoekvak.

`AT5 verdient kans’

De lokale omroep AT5 verdient een kans, maar dan moet de gemeenteraad van Amsterdam wel de verantwoordelijkheid nemen en durven te investeren in deze omroeporganisatie. Dit schrijft de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in een brief aan de gemeenteraad.

Komende week praat de gemeenteraad van Amsterdam in commissieverband over de toekomst van de publiek gefinancierde nieuwsvoorziening in de gemeente Amsterdam.

De NVJ legt in haar brief een tweetal punten voor. “In de eerste plaats moet ons van het hart dat de gemeente Amsterdam zich de afgelopen decennia niet als een betrouwbare partner of verantwoordelijke partij heeft opgesteld. Het is volgens ons een groot goed dat een stad met de omvang van Amsterdam het verdient om een onafhankelijke nieuwszender te hebben.

Dat kan in onze ogen alleen als dat publiek gefinancierd wordt. Nieuwsvoorziening is per definitie een kostbare aangelegenheid. Aan de andere kant is het ook in het belang van de democratie dat zij gecontroleerd wordt. En democratie kost, u weet het als geen ander, per definitie geld.”

Volgens de NVJ heeft het gemeentebestuur al in een vroeg stadium gezocht naar kostenreducerende maatregelen.

“Meerdere malen is aangestuurd op een fusie (RTV Noord-Holland) of overname (Chello). Steeds besloot het gemeentebestuur dat op de ingeslagen weg teruggekomen moest worden en werd daar niet of slechts deels een solide financiële basis aan gekoppeld. Het gevolg was dat de stadszender steeds zwakker werd. Niettemin weet AT5 als geen ander overwegend lastig te bereiken doelgroepen aan zich te binden. Met lede ogen heeft de NVJ dit proces de afgelopen jaren zien voltrekken. Vooral omdat de medewerkers ondanks alle beperkingen vol enthousiasme en professionaliteit bleven doorwerken.”

“Er valt dus heel veel voor te zeggen om AT5 een kans te geven”, aldus de NVJ. “Dat betekent echter wel dat u als gemeenteraad uw verantwoordelijkheid moet nemen en durft te investeren in deze omroeporganisatie. U kunt daarmee de omroep de verdiende onafhankelijke positie (terug)geven.”

Het tweede punt dat de NVJ onder de aandacht brengt, is dat indien de gemeenteraad besluit met een andere partij in zee te gaan en daarmee het einde van AT5 wordt ingeluid, dat er voor een ordentelijk verloop van dat proces wordt gekozen. “Het omroepbedrijf moet wel in de gelegenheid worden gesteld om zonder grote financiële last de concessieperiode af te sluiten. Ook zou u voorwaarden ten aanzien van de overname van personeel kunnen stellen. Niet alleen in het kader van de werkgelegenheid, maar ook vanwege het behoud van kennis en expertise.” [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten