Persbureaus moeten niet rekenen op subsidie

De grote nationale persbureaus hoeven niet te rekenen op subsidie. Dat zou te veel inmenging betekenen van de overheid in de vrije pers, heeft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA), die ook over mediazaken gaat, laten weten in reactie op een rapport over persbureaus.

De overheid stelt zich al tientallen jaren afstandelijk en terughoudend op als het om de nieuwsvoorziening door de media gaat, zegt Van Bijsterveldt. In het rapport ziet zij ‘geen aanleiding deze gedragslijn te heroverwegen’.

In het rapport, geschreven door onderzoekers van TNO, staat dat subsidie niet nodig is om te voorkomen dat een persbureau op de fles gaat. In het verleden was er ook sprake van een nieuwsmarkt met maar een dominant persbureau, maar dat heeft niet geleid tot grote problemen.

Persbureaus ANP, Novum en GPD mogen dan een ‘publiek goed’ zijn, toch is hun bestaanszekerheid in Nederland niet meer zeker. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer doordat nieuwsmedia, zoals dagbladen, steeds meer nieuws online kunnen vinden en zich minder afhankelijk voelen van persbureaus.

Subsidie 
Twee jaar geleden opperde het CDA het idee voor subsidie aan het ANP. Dat is zeer opvallend, aangezien het ANP een jaar geleden is verkocht aan V-Ventures, onderdeel van Veronica. Financiële details zijn toen niet bekendgemaakt, maar het zou volgens insiders om miljoenen gaan.

De onderzoekers waarschuwen echter dat overheidssteun aan een van de nationale persbureaus zou kunnen leiden tot een oneerlijk voordeel. [RadioWereld.NL/Novum]