Smartlapzender RADIONL moet regionaliseren

De radiozender ‘RADIONL’ die vanuit Sneek in grote delen van Nederland te ontvangen is, moet veel meer regionale programma’s gaan uitzenden. Dit blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep van het Bedrijfsleven (CBb), het hoogste rechtscollege van Nederland.

Op dit moment wordt via iedere FM-frequentie waarop ‘RADIONL’ te ontvangen is, precies hetzelfde programma uitgezonden. Dit houdt in dat luisteraars in bijvoorbeeld zowel Noord-Holland, Groningen als Limburg de hele dag hetzelfde ‘RADIONL’ programma krijgen voorgeschoteld.

Alleen de eigenaren van de FM-vergunningen zijn verschillend en ook de reclameblokken verschillen per regio. Op Zuid-Holland en Zeeland na staan in alle provincies FM-zenders die het ‘RADIONL’ programma verspreiden. Daarmee heeft het radiostation een semi-landelijke status.

‘RADIONL’ maakt voor de verspreiding van haar programma’s gebruik van FM-frequenties die volgens de wet uitsluitend zijn bestemd voor ‘op de regio gerichte programmering’. Sommige frequenties dienen volgens de vergunningsvoorwaarden zelfs 64%, dus ruim de helft, van de zendtijd te laten bestaan aan specifiek op de regio gerichte programmering. De smartlappenzender RADIONL zendt op al haar frequenties echter één (semi)landelijk programma uit onder de slogan “Nederlands nummer één”.

Het CBb stelt nu in zijn uitspraak van 6 juni (AWB 10/1291) dat ‘een radioprogramma slechts dan kan gelden als een regionaal programma indien het in het bijzonder is gericht op die luisteraars die zich bevinden in het gebied waar de radiofrequentie waarvoor de vergunning is verleend kan worden ontvangen”. De uitspraak is onder aan dit artikel te downloaden en hier te vinden.

Met andere woorden: de 64% regiogerichte programmering die ‘RADIONL’ in 2008 als programmatisch bod heeft uitgebracht voor haar vergunning in bijvoorbeeld het Achterhoekse Lichtenvoorde, moet ook echt betrekking hebben op de bevolking binnen het ontvangstgebied van die zender. Dit houdt dus in dat ruim de helft van de zendtijd moet worden ingevuld met bijvoorbeeld DJ’s uit Lichtenvoorde, verzoekplaatjes voor inwoners van Lichtenvoorde, programma’s over en met de Lichtenvoordense bibliotheek, etc.

Ook volgens het College komt ‘RADIONL’ met haar programma’s hooguit tot 20 a 30% regiogerichte programmering, en is het niet duidelijk hoe ‘RADIONL’ er in slaagt om maar liefst 64% van de programmering regiogericht te laten zijn. Dit laatste is wel noodzakelijk, omdat bij een aantal frequenties waarop het ‘RADIONL’ -programma wordt uitgezonden, die 64% een keiharde eis is als vergunningsvoorwaarde. Als ‘RADIONL’ daaraan niet kan voldoen, dan bestaat de kans dat op termijn het radiostation z’n zendvergunningen voor die specifieke frequenties zal moeten inleveren.

Volgens het CBb dient er bij regionale commerciële radiostations dus duidelijk sprake te zijn van ‘regiogerichtheid’ en wordt met ‘regio’ ook echt ‘de regio’ bedoeld. En daarmee lijkt de constructie van smartlapzender RADIONL, door met verschillende vergunninghouders  toch één vrijwel landelijk radioprogramma uit te zenden, z’n langste tijd te hebben gehad. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten