Zoek
Sluit dit zoekvak.

Minister start consultatie verlenging regio FM-frequenties

[Update] Minister Kamp van Economische Zaken is een internetconsultatie gestart voor zijn voorstel om de niet-landelijke FM-frequenties en de daaraan gekoppelde DAB+capaciteit te verlengen. Tot en met 2 augustus 2016 kan er gereageerd worden op de plannen.

Minister start consultatie verlenging regio FM-frequenties De verlengingsplannen van Kamp zijn grotendeels gelijk aan de plannen die vorig jaar al werden bekendgemaakt.

De Minister wilde in eerste instantie veilen, maar de Tweede Kamer kwam hiertegen in opstand. Op verzoek van de Kamer zijn daarom plannen uitgewerkt voor een tweede verlenging van de frequenties. Eerder werd al besloten om ook de landelijke vergunningen te verlengen.

Verlenging met vijf jaar
De Minister stelt voor om de niet-landelijke of regionale FM-frequenties te verlengen van 1 september 2017 tot 1 september 2022. Net als nu al het geval is, wordt daarbij DAB+capaciteit gekoppeld aan de bestaande vergunningen. De internetconsultatie over deze plannen is hier te vinden.

Digitalisering
Met de verlenging van de vergunningen wil de Minister de digitalisering van de radio verder bevorderen. Voorwaarde is dan ook dat de radiostations ook de komende jaren flink gaan investeren in DAB+.

De plannen van de Niet-Landelijke Commerciële Radio (NLCR) werd in eerste instantie als onvoldoende robuust beoordeeld door onderzoeksbureau Kwink. En daarom moesten de regionale stations hun plannen verder uitwerken. Dit is inmiddels gebeurd en de aangepaste plannen zijn als voldoende robuust beoordeeld.

Regiogerichtheid
In de consulatie benadrukt de Minister nog eens dat de regionale radiostations in de toekomst moesten voldoen aan het verplichte percentage regiogerichtheid en dat hierop gehandhaafd gaat worden. Sommige stations hebben wel 64% regiogerichtheid in hun vergunning staan. Deze percentages hebben ze destijds zelf mogen bepalen.

Strengere regels inzet frequenties
Daarnaast worden er enkele regels met betrekking tot de inzet van de frequenties van de regionale FM-kavels aangescherpt. Zo wordt het in de toekomst niet meer toegestaan om een landelijk programma tevens via een niet-landelijke vergunning uit te zenden. En dat betekent het einde voor de constructie die Qmusic Limburg momenteel gebruikt. Dit station zendt 18 uur per dag het landelijke programma van Qmusic uit.

Tevens wordt het verboden om netgebonden frequenties te gebruiken voor het uitzenden van verschillende programma’s. Goed voorbeeld hiervan is kavel B10 waar de frequentie 93.2 FM wordt ingezet voor Waterstad FM, maar de netgebonden steunzender op 92.8 FM voor Joy Radio. Volgens Kamp zijn netgeboden frequenties zo gepland dat daarop hetzelfde programma dient te worden uitgezonden, omdat er anders storingen ontstaan en bereikverlies optreedt. [Radiowereld.NL]