Search
Close this search box.

Procedure verlenging regionale FM-kavels en AM van start

Niet-Landelijke Commerciële Omroepen (NLCO) en middengolfomroepen kunnen vanaf begin 2017 een aanvraag indienen voor het verlengen van hun kavels. Dit heeft Minister Kamp vandaag bekendgemaakt in de Staatscourant.

Procedure verlenging regionale FM-kavels en AM van start De vergunningen kunnen voor een periode van 5 jaar, dus tot 1 september 2022, verlengd worden. Net als nu al het geval is, wordt daarbij DAB+capaciteit gekoppeld aan de bestaande vergunningen.

Grote wijziging daarin is dat aan elk FM-kavel nu DAB+capaciteit gekoppeld wordt. Momenteel is er per vergunninghouder slechts één plaats per DAB+net gereserveerd, ongeacht het aantal kavels deze in gebruik heeft.

Omdat in NoordOost-Nederland te weinig capaciteit beschikbaar is op het huidige kanaal 6B, wordt een deel van de vergunningen vergeven voor kanaal 6C. De overige vrije capaciteit op 6C, alsmede op de andere bovenregionale DAB+netten wordt in 2017 geveild.

Om te bepalen welke kavels DAB+capaciteit op het nieuwe kanaal 6C krijgen, dienen de vergunninghouders van kavels B17 (Zwolle/Lelystad – Rebecca Beheer BV voor RADIONL), B28 (Deventer – Waterstad FM BV voor RADIONL), B30 (Winterswijk – Waterstad FM BV voor RADIONL), B32 (Lichtenvoorde – Waterstad FM BV voor RADIONL), B34 (Stadskanaal – Radio Continu) en B37 (Appingedam – Simone FM) hun aanvraag persoonlijk af te leveren bij het Agentschap Telecom (AT) in Groningen.

Aanvragen voor verlenging kunnen in de periode van 12 januari 2017 tot en met 9 februari 2017 worden ingediend. Dit geldt tevens voor de vergunninghouders van diverse middengolffrequenties zoals GrootNieuwsRadio en Radio Maria. Radio 538 heeft besloten haar middengolffrequentie in Limburg op te geven. De vergunningen van Quality RTV komen niet in aanmerking voor verlenging.

Nieuw is dat vergunninghouders voor elk kavel (zowel FM als AM) een bankgarantie van 15.000 euro moeten afgeven. Dit bedrag gaat gebruikt worden voor de verdere uitrol van DAB+.  

Met het verlengen van de FM-vergunningen blijven ook de percentages regiogerichtheid overeind. Het AT is inmiddels begonnen met handhaven. Dit tot groot ongenoegen van een aantal vergunninghouders.

Ook worden er enkele regels met betrekking tot de inzet van de frequenties van de regionale FM-kavels aangescherpt. Zo wordt het in de toekomst niet meer toegestaan om een landelijk programma tevens via een niet-landelijke vergunning uit te zenden. En dat betekent het einde voor de constructie die Qmusic Limburg momenteel gebruikt. Dit station zendt 18 uur per dag het landelijke programma van Qmusic uit. [Radiowereld.NL]