RADIONL vermindert hoeveelheid gesplitste regiomuziek

De volkszender RADIONL heeft met de invoering van haar nieuwe programmering de hoeveelheid tijd waarin de muziek regionaal gesplitst wordt fors verminderd. Het non-stopprogramma “Het rondje van de regio” is zelfs compleet verdwenen. RADIONL maakt hiervoor handig gebruik van de regelgeving.

RADIONL vermindert hoeveelheid gesplitste regiomuziek Sinds september vorig jaar werd de muziek op RADIONL ’s middags tussen 15 en 19 uur in verschillende edities gesplitst.

Hiervoor moest het gepresenteerde middagprogramma wijken. Het station besloot hiertoe nadat het Agentschap Telecom (AT) aankondigde streng te gaan handhaven op regiogerichtheid.

Hele uren maken plaats voor halve uren
Afgelopen maandag startte RADIONL met een nieuwe programmering, waarbij de hoeveelheid gepresenteerde uren fors is uitgebreid. “Het rondje van de regio,” dat voor een flinke spagaat in het muziekformat zorgde, is verdwenen.

Gelijktijdig heeft RADIONL de hoeveelheid tijd waarin de muziek regionaal gesplitst wordt, fors verminderd. Bij de redactie van Radio.NL kwamen dan ook diverse vragen hierover binnen.

In plaats van vier hele uren splitst RADIONL de muziek nog maar enkele keren per dag gedurende een half uur. Dit gebeurt nu om 10 uur, 11.30 uur, 15 uur en 18.30 uur. De volkszender maakt hiermee optimaal gebruik van de ruimte in de regelgeving. Het AT stelt namelijk dat wanneer in een uitzenduur 50% of meer van de tijd gevuld wordt met regiogerichte onderdelen, dan mag dat uur geteld worden als 100% regiogericht.

Als regiogericht tellen onderdelen als nieuws, weer en verkeer, gesproken woord van een deejay die geboren is het verzorgingsgebied van het betreffende FM-kavel, muziek van artiesten (of een significant deel van de band) die geboren zijn in het verzorgingsgebied van het betreffende FM-kavel en muziek in dialect of streektaal.

Door de half uur blokjes te verdelen over vier uur, mag RADIONL deze vier uur dus als 100% regiogericht meetellen. Dit mag dan weer gecompenseerd worden in de overige uren tussen 7 en 19 uur.

Met deze wijzigingen gaat RADIONL een nieuwe poging doen om aan de verplichte percentages regiogerichtheid te voldoen. Uit eerdere onderzoeken van het AT bleek dit niet op elk kavel het geval te zijn.

Zuid-Holland en Utrecht 1 muziekregio
Een andere wijziging die recent heeft plaatsgevonden is de verdeling van de regio’s waarin RADIONL de muziek splitst. Zo is de muziek via de frequenties in Zuid-Holland (97.6 FM) en Utrecht (97.3 FM, 98.5 FM en 99.5 FM) nu identiek.

Ook hier ligt ruimte in de regelgeving. Als zogenaamde “groene gebieden” meerdere kavels elkaar overlappen, dan mag dit totale gebied gezien worden als één regio, zo stelt het AT.

De frequenties 97.6 en 97.3 FM behoren tot kavel B06. De 97.3 FM in Utrecht heeft flinke overlap met de frequentie 98.5 FM (kavel B09). Daarnaast sluiten de groene gebieden van de 98.5 FM en 99.5 FM (kavel B36) ook op elkaar aan, waardoor dit dus als één gebied gezien mag worden. Mede hierom is Decibel geofferd in de Domstad.

Ook in Gelderland/Twente probeert RADIONL deze truc met enkele eigen kavels (o.a. B28 en B29) en de frequenties van Hotradio (B19) en Oostelijke Media Groep (B20). Aan het AT is het nu om te oordelen of RADIONL nu wel helemaal aan de verschillende kavelvoorwaarden voldoet. [Radiowereld.NL]

Foto: Radio.NL