Zoek
Sluit dit zoekvak.

AT gaat regiogerichtheid regionale radio voortaan handhaven

Het Agentschap Telecom (AT) gaat voortaan toezien of regionale radiostations aan het verplichte percentage aan regiogerichtheid voldoen. Dit heeft de etherwaakhond vrijdag per brief laten weten aan alle vergunninghouders van regionale FM-frequenties. De omzwaai is het gevolg van een recente uitspraak van het Collega voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Regiogerichtheid geldt voor elk FM-kavel
Het CBb oordeelde in maart dat regionale radiostations voortaan per FM-kavel aan de verplichte hoeveelheid regiogerichtheid voldoen en dus niet meer per regionaal DAB+kavel, zoals het AT opeens bepaalde. Deze DAB+kavels zijn namelijk flink groter dan het bereik van de verschillende FM-kavels.

De afgelopen jaren procedeerden RADIONL, 100% NL en het AT over het begrip regiogerichtheid. RADIONL zendt uit middels een netwerk van verschillende regionale zendvergunningen.

Een aantal is in handen van RADIONL zelf, andere regionale FM-vergunningen zijn in handen van andere vergunninghouders, maar RADIONL voert de exploitatie en programmering van die FM-frequenties.

Daardoor is er een semilandelijk netwerk ontstaan waarop slechts één programma te horen was onder de naam “RADIONL’ met uitsluitend Nederlandstalige muziek. Dat programma wordt momenteel integraal uitgezonden van Groningen tot Nijmegen en van Enschede tot Amsterdam en alles wat hiertussen ligt.

Door de recente uitspraak van het CBb dienen de regionale radiostations hun programmering aan te passen zodat aan het verplichte percentage aan regiogerichtheid wordt voldaan. Het is dus vrijwel onmogelijk om op twee verschillende FM-kavels waarvoor een regiogerichtheidspercentage van 64% geldt, zoals in een aantal gevallen bij RADIONL het geval is, continu hetzelfde programma uit te zenden. Het percentage regiogerichtheid hebben de radiostations overigens zelf mogen aangeven bij de veiling in 2003 en de verdeling in 2007.

De vergunningvoorschriften verplichten niet dat elk uur regiogericht hoeft te zijn. zolang de zender maar tussen 7 uur en 19 uur in totaal de in de vergunning minimaal voorgeschreven regiogerichte programmering haalt.

Wat is regiogerichtheid?
In de brief aan de vergunninghouders legt het AT nog eens duidelijk uit wat wordt verstaan aan regiogerichtheid.

Als regiogerichtheid telt mee: nieuws, weer en verkeer (zowel landelijk als regionaal), promo’s die op de regio gericht zijn en spraak van deejays die geboren zijn in de betreffende regio.

Ook muziek kan meetellen als regiogerichtheid. Muziek op regionale FM-kavels telt voortaan alleen nog mee de artiest, een significant deel van de band of schrijver van een muziekstuk in de betreffende regio is geboren, als muziek in de betreffende streektaal/dialect wordt gezongen of over de betreffende regio gaat. Voorbeelden hiervan zijn “Oerend Hard” van Normaal of “Brabant” van Guus Meeuwis.

Indien de geboorteplaats van een artiest, bandlid of schrijver van een muziekstuk niet kan worden vastgesteld, telt het muziekstuk niet (meer) mee als regiogericht voor alle regio’s.

Verzoekplaten programma’s tellen alleen mee indien de aanvragers van de muziek ook daadwerkelijk uit het verzorgingsgebied van de desbetreffende FM-vergunning komt en ook echt in de uitzending komt. Pas als de onderdelen van een verzoekplatenprogramma, zoals de presentatie, de verzoeker van het liedje, nieuws etc, samen 50% of meer van het uitzenduur duren, telt de hele uitzenduur mee als regiogericht.

Handhaven regiogerichtheid vanaf half juli
Het AT heeft vergunninghouders laten weten te gaan toezien op regiogerichtheid. Recent startte de waakhond via Tenderned een aanbesteding voor een partij die zogenaamde “Fingerprints” kan maken van de door het AT aangeleverde 12 uur opnames (7-19 uur). Daarbij dient deze partij de programma’s te splitsen in nieuws, weer en verkeer, reclame, promo’s, gesproken woord, tunes (jingles e.d.) en muziek.

Aan de hand van deze gegevens kan bepaald worden of op de verschillende regionale FM-kavels voldaan wordt aan het verplichte percentage regiogerichtheid.

Vergunninghouders krijgen de analyse en de bandopname toegestuurd en vervolgens 10 werkdagen de tijd om te reageren en het bewijs aan te leveren voor onderdelen van het programma die volgens hem wel regiogericht zijn, maar waarvan het AT de regiogerichtheid niet heeft kunnen
vaststellen.

Op vrijdag 3 juni wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar vergunninghouders uitgebreide uitleg krijgen over de regels en vragen kunnen stellen. Daarna krijgen de vergunninghouders zes weken de tijd om hun programmering aan te passen. Vanaf half juli gaat het AT daadwerkelijk handhaven op regiogerichtheid. [Radiowereld.NL]