Zoek
Sluit dit zoekvak.

CBb: Kosten FM-kavel Veronica niet verder omlaag

De kosten voor het FM-kavel van Radio Veronica voor de periode 2011 – 2017 blijft 12.720.000 euro. Dit oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een langlopende juridische zaak opgestart door oud-eigenaar Telegraaf. Wel schrapt het CBb de wettelijke rente.

CBb: Kosten FM-kavel Veronica niet verder omlaag In 2003 werden de radiofrequenties voor de commerciële radio geveild. De Sky Radio Group, die in 2016 fuseerde met de 538 Groep tot TalpaRadio, bemachtigde de zendvergunning voor kavel A2. Hierop is Radio Veronica te horen.

Kavel A2 is een geclausuleerde kavel, dat wil zeggen dat de kavel programmatische beperkingen kent. Kort gezegd moet op kavel A2 op bepaalde tijden ‘gouwe ouwe’ popmuziek (muziek ouder dan 5 jaar) worden uitgezonden.

Verlenging
Op 21 april 2011 verlengde de minister van Economische Zaken de FM-vergunning van Radio Veronica tot 1 september 2017 onder oplegging van een eenmalige bijdrage van 20.385.000 euro. De hoogte van die bijdrage was vastgelegd in een algemeen verbindend voorschrift (de Regeling eenmalig bedrag) en was gebaseerd op een waardebepaling door SEO Economisch onderzoek, het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

Maar de Sky Radio Group vond de kosten voor de vergunning voor Radio Veronica te hoog. Zeker omdat voor de andere geclausuleerde kavels (BNR, 100% NL en Slam!) geen vergoeding betaald hoefde te worden.

Het CBb oordeelde begin 2015 dat de waarde voor het FM-kavel van Radio Veronica onvoldoende bewezen is en deze opnieuw moest worden vastgesteld.

In oktober 2015 kwam het Ministerie met een nieuwe prijsopgave voor het kavel van Radio Veronica. Deze lag met 12.720.000 euro een slordige 8 miljoen euro lager.

Bezwaar tegen lager bedrag
Maar de Sky Radio Group was het ook niet eens met de nieuwe prijsopgave en stapte opnieuw naar de rechter. Volgens Sky mag een eenmalig bedrag niet achteraf worden vastgesteld. De Rechtbank van Rotterdam oordeelde in maart 2018 dat dit echter niet het geval was aangezien in 2011 al een bedrag, ruim 20 miljoen euro, was vastgesteld. Deze is alleen later naar beneden bijgesteld.

Ook was Sky het niet eens met de in rekening gebrachte wettelijke rente, omdat de kosten voor de vergunning pas later voldaan werden. Ook dit bezwaar wees de rechter af en daarom ging de Sky Radio Group in hoger beroep bij het CBb.

Weer naar het CBb
Het CBb oordeelde dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat weliswaar niet aan de verplichting heeft voldaan om het te betalen bedrag voor aanvang van de vergunningsperiode vast te stellen, maar dat het de vergunninghouder wel duidelijk was dat er voor het kavel betaald moest worden.

Ook wijst het CBb het bezwaar af dat bij vaststelling van het nieuwe bedrag in 2015 gerekend is met een te hoog marktaandeel, waardoor geschat werd dat Veronica meer inkomsten zou genereren.

Waar het CBb wel een streep door zet is de in rekening gebrachte wettelijke rente van 2.004.925,85 euro. Het college is van mening dat er van enig betalingsverzuim geen sprake is, omdat het nieuwe bedrag pas in 2015 werd vastgesteld. Het is dan onterecht om rente te rekenen tot een datumdie in het verleden ligt. De zenders had immers in 2011 het nieuwe in 2015 vastgestelde bedrag niet kunnen voldoen.

Saillant detail is overigens dat Radio Veronica voor de periode 2017-2022 geen kosten meer voor haar FM-kavel hoeft te betalen aan de overheid.

Omdat het over het te betalen bedrag over de periode 2011-2017 gaat, werd deze rechtszaak nog gevoerd door Telegraaf Media Groep en niet door Talpa Radio. [Radiowereld.NL]