Marktbevraging toekomst commerciële radiofrequenties gestart

Het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio is gestart met een marktbevraging over de toekomst van de commerciële radiofrequenties. Belangstellende partijen, met name marktpartijen en relevante overheidsinstanties, worden gevraagd mee te denken.

Marktbevraging toekomst commerciële radiofrequenties gestart Begin maart werd een speciale Adviescollege samengesteld om Staatssecretaris Keijzer van Economische zaken en Klimaat, die over de radiofrequenties gaat, een advies te geven over wat er in 2022 met de commerciële radiofrequenties moet gaan gebeuren.

De FM-vergunningen van alle commerciële radiostations, en de daaraan gekoppelde DAB+-capaciteit, lopen eind augustus 2022 af. Daarom moet Keijzer voor die tijd een beslissing nemen over de toekomst van de radiofrequenties. Wordt het verlengen of veilen? En wanneer kan de FM mogelijk uit?

Ook wordt er gekeken of bestaande clausules, zoals 100% NL, Slam!, Sublime, BNR en Veronica in hun vergunningen hebben staan, versoepeld of zelfs helemaal afgeschaft kunnen worden. Hetzelfde geldt voor regiogerichtheid voor regionale radiostations.

Het Adviescollege wil hierbij zoveel mogelijk informatie betrekken die voor de uitvoering van de
taakopdracht relevant is. En daarom is er een marktbevraging gestart. Tot en met eind april kunnen partijen hun reactie geven op diverse vragen.

De vragen hebben betrekking op of partijen interesse hebben om op FM en/of DAB+ uit te zenden, hoe zij de toekomst van etherradio zien, of er voldoende ruimte is voor nieuwe toetreders, hoe de frequenties in 2022 verleend moeten worden en hoe belemmerend de huidige vergunningsvoorwaarden zijn.

De marktbevraging is hier te vinden. [Radiowereld.NL]
Foto: Pixabay