Nog geen duidelijkheid over verlengingsprijzen regionale FM-kavels

Het is nog altijd niet bekend of niet-landelijke commerciële partijen moeten betalen voor de drie jaar noodverlenging van hun FM-kavel(s). Dit schrijft Staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Twee Kamer. Waarschijnlijk komt hierover pas na het zomerreces meer duidelijkheid.

Nog geen duidelijkheid over verlengingsprijzen regionale FM-kavels In mei maakte Keijzer bekend dat de commerciële radiovergunningen met drie jaar verlengd worden. Het gaat om een noodverlenging vanwege de coronacrisis. Radiostations hebben in 2020 een flink deel van hun reclame-inkomsten zien verdampen.

Alleen over landelijke kavels duidelijkheid
Maar waar de landelijke radiostations inmiddels te horen hebben gekregen of en welk bedrag zij moeten betalen voor de noodverlenging, tasten de niet-landelijke commerciële partijen nog altijd in het duister.

Van de negen landelijke FM-kavels is inmiddels bekend dat alleen de vier ongeclausuleerde kavels (Radio 538, Qmusic, Sky Radio en Radio 10) een vergoeding moeten betalen voor de noodverlenging. Hoewel er nog een bedragen openbaar zijn gemaakt, zou het om een verzevenvoudiging gaan van wat ze voor de huidige periode, die op 31 augustus 2022 afloopt, betalen.

Motie
Dat zorgde gelijk voor de nodige Kamervragen, waarbij  Pieter Grinwis (CU), Inge van Dijk (CDA) en Queeny Rajkowski (VVD) een motie indienden om “te komen tot een proportionele en daarmee maatschappelijk verantwoorde vergoeding” voor de radiovergunningen. Deze motie is unaniem aangenomen door de Kamer.

Ter uitvoering van de motie-Grinwis c.s. is het overleg met de landelijke radiosector opgestart en is het concept-rapport van SEO Economisch Onderzoek (SEO) aan partijen toegestuurd,” aldus Keijzer. “Hoewel de verlenging van de commerciële radiovergunningen gebonden is aan een bepaald tijdspad is het wel belangrijk om partijen voldoende tijd te geven om de complexe materie te doorgronden en een inhoudelijke reactie te formuleren. Het is daarbij van belang dat de verlengingsprijzen op een zorgvuldige wijze tot stand komen. Ik verwacht daarom dat dit traject nog enkele weken in beslag zal nemen.”

Consultatie besluit noodverlenging
Wel is inmiddels de consultatie van het besluit noodverlenging van de landelijke en niet-landelijke FM-vergunningen opgestart. Deze loopt komende woensdag (13 juli) af. De procedure om de noodverlenging door te voeren loopt dus, alleen over de verlengprijzen zijn nog veel vragen.

Ik zal uw Kamer na het zomerreces nader informeren over de voortgang en dan ook tevens het definitieve rapport van SEO aan u kunnen toesturen,” aldus de Staatssecretaris. “Naar verwachting zijn dan ook de bedragen van de niet-landelijke sector bekend. Uiteraard zal ook met hen – indien daar aanleiding toe is – zo spoedig mogelijk een overleg worden opgestart.”

Waarde opnieuw nihil?
Momenteel betalen de houders van niet-landelijke FM-vergunningen, de zogenaamde B-kavels, geen vergoeding voor het gebruik van de frequenties. De enige uitzonderingen hierop zijn de vier FM-kavels die in februari 2020 geveild zijn. Zij betalen nu het bedrag dat ze hebben geboden tijdens de veiling als vergoeding.

Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat voor de meeste B-kavels ook voor de noodverlenging geen of hooguit een geringe verlengprijs moet worden betaald. Enige uitzondering hierop zijn waarschijnlijk de vier geveilde kavels. Want het zou wel heel opmerkelijk zijn als bijvoorbeeld kavel B05, waarvoor Radio Limburg BV 365.000 euro neertelde voor ruim twee jaar, opeens de drie jaar daarop niets waard zouden zijn, terwijl de landelijke partijen fors meer moeten gaan betalen. [Radiowereld.NL]
Foto: pixabay