Volume TV-reclames online kansspelen niet toegenomen

Het volume TV-reclames voor online kansspelen is het eerste jaar na de openstelling van de onlinekansspelenmarkt niet toegenomen in vergelijking met het begin van de openstelling. Dit ondanks de grote toename van het aantal vergunninghouders en dankzij een terughoudendheid door de TV-exploitanten.

Foto: Pixabay

In de praktijk blijkt de wettelijke beperking, dat TV-reclame voor online kansspelen alleen tussen 21:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s ochtends mag worden uitgezonden, goed te werken. Van alle contacten met TV-spots voor online kansspelen komt gemiddeld slechts 5% terecht bij jongvolwassenen van 6 tot en met 23 jaar.

Er is geen groei in het aantal online kansspelen vergunninghouders, het leidt niet tot meer TV-spots. Er is geen directe relatie tussen het aantal vergunninghouders online kansspelen en het aantal TV-spots. Het totale aantal TV-spots in de maand september is lager dan in de maand december. Dit terwijl het aantal aanbieders met een vergunning in september verdubbeld is ten opzichte van december: van 11 naar 22 vergunninghouders.

Aandeel TV-spots online kansspel in het totaal is gering
In de maand januari 2022 zijn de meeste TV-spots uitgezonden voor online gokken: 5.273 door zeven verschillende online kansspelen adverteerders. In totaal zijn in de maand januari in het tijdvak van 21:00 uur ’s avonds tot 6:00 uur ’s ochtends 121.491 TV-spots uitgezonden. De 5.273 uitgezonden spots voor online kansspelen vormen 4,3% van het totaal aantal uitgezonden spots in dat tijdvak. De rest van de uitgezonden spots is voor andere producten en branches. In september is dat aandeel binnen alle uitgezonden TV-spots in het tijdvak gedaald naar 3,9%. Deze cijfers zijn afkomstig van onafhankelijk onderzoeksbureau Nielsen (1) dat in Nederland de mediabestedingen door bedrijven registreert.

TV-exploitanten hebben beperkende maatregelen getroffen
De TV-exploitanten hebben in december 2021 aangekondigd hun eigen commercieel beleid met betrekking tot kansspelreclames nog verder aan te scherpen. Dat vult iedere TV-exploitant onafhankelijk naar eigen inzicht in. Het betekent o.a. dat het maximumaantal door de TV- exploitant toegestane TV-reclames per reclameblok voor (online) kansspelen nog verder is verminderd en dat tag-ons niet meer zijn toegestaan.

Deze nieuwe beperkingen zijn ingegaan met de tariefkaart van 1 februari 2022 en blijven nog van kracht ongeacht het aantal nieuwe toetredende online kansspelvergunninghouders. In september zijn dat er 22. Volgens schattingen door experts zullen daar nog tussen de 5 en 10 aanbieders bijkomen.

Foto: Pixabay

Contacten met jongvolwassenen (6-23 jaar) procentueel zeer gering
Met kwetsbare groepen wordt volgens de Nederlandse TV-marketingorganisatie Screenforce in deze analyse jongvolwassenen bedoelt tot en met 23 jaar. Op basis van de cijfers van het Kijkonderzoek (4) is duidelijk te zien dat van alle contacten met de TV-spots voor online kansspelen slechts 5,2% gemiddeld terechtkomt bij jongvolwassenen van 6 tot en met 23 jaar. Dit aandeel is dus een stuk lager dan het maximum van 25% zoals genoemd in de Reclamecode Online Kansspelen (ROK).

In de praktijk blijkt de wettelijke beperking, dat TV-reclame voor online kansspelen alleen tussen 21:00 uur ’s avonds tot 6:00 uur ’s ochtends mag worden uitgezonden, goed te werken. [RadioWereld.NL]