Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Akkoord over bereik publieke omroep

Vorige week zijn er berichten in de pers verschenen dat de nieuwe herverdeling van radiofrequenties in 2002 tot problemen zou kunnen leiden voor het publieksbereik van o.a. Radio 1: meer dan 2 miljoen luisteraars zouden dit station in de nieuwe situatie niet meer kunnen ontvangen. Voorzitter van de NOS Wolffensperger gaf zelfs opdracht om de voorbereidingen voor de uitvoering van dit plan vooralsnog stop te zetten, totdat hierover duidelijkheid zou bestaan. Hij deed dat op basis van een voorlopig onderzoek dat door zenderoperator Nozema was verricht.

Het plan voor de herverdeling van radiofrequenties is in mei 2000 gezamenlijk door de twee zenderoperators in Nederland, Nozema (die de publieke omroep als grootste klant heeft) en Broadcast Partners (bij wie de meeste commerciële omroepen een contract hebben) opgesteld. Daarbij heeft de Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) toezicht gehouden op de kwaliteit ervan. Het plan leidt in 2002 tot een aanzienlijke vergroting van het publieksbereik voor de commerciële omroepen en een verbeterde dekking voor de publieke omroep.

Mede naar aanleiding van de verschillende berichten in de pers heeft er maandagmiddag overleg plaatsgevonden op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met de directies van de meest betrokken partijen: NOS, Broadcast Partners, Nozema, de RDR en vertegenwoordigers van de ministeries van V&W en OC&W.

Nozema gaf daarbij aan inderdaad bezorgd te zijn voor mogelijke verzorgingsproblemen van o.a. Radio 1 op basis van haar recentere technische inzichten. Broadcast Partners daarentegen ziet geen problemen omdat feiten en omstandigheden sedert het zero base ontwerpplan niet gewijzigd zijn. RDR wijst er op dat de internationale onderhandelingen met het buitenland, die in het afgelopen jaar zijn gevoerd om met de ons omringende landen tot de noodzakelijke afstemming te komen, voor de herverdeling betere resultaten gaat opleveren dan waar in de oorspronkelijke scenario’s van werd uitgegaan.

De conclusie die gezamenlijk door partijen op het ministerie werd getrokken luidt o.a. dat de door Nozema gesignaleerde mogelijke verzorgingsproblemen van Radio 1 inderdaad niet gebaseerd zijn op door alle partijen gevalideerd onderzoek. Het is daarom noodzakelijk dat eerst de beide operators, onder regie van de RDR, vaststellen of en in hoeverre zo.n verzorgingsprobleem bestaat.

Daarbij dient dezelfde samenwerkingswijze gevolgd te worden, met dezelfde uitgangspunten, als die in het verleden werd gehanteerd. Indien zou blijken dat er zich verzorgingsproblemen voordoen op basis van de gevalideerde berekeningen zullen deze vooraf hersteld worden. Nogmaals is daarbij naar de publieke omroepen, cq. de NOS de garantie afgegeven dat de landelijke publieke omroepen –conform wettelijke afspraken- een kwalitatief goede en volledig landelijke dekking zullen kennen, waarmee 100 % van het publiek in Nederland bereikt kan worden. (Min VenW) (3 Juli 2001)