Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Commentaar Trouw: Melkert Murdoch

Wat is macht? Bijvoorbeeld het vermogen van Sky Radio en Radio 538 om een politicus te laten sidderen voor een propagandaoffensief waarin ze de politiek ervan beschuldigen hun populaire muziek om zeep te willen helpen. Dat gaat onder jongeren veel stemmen kosten bij de komende verkiezingen, bedenkt die politicus dan al gauw.

Zo’n politicus moet dan wel bereid zijn niet verder te kijken dan zijn neus lang is. Hij zou ook kunnen bedenken dat lang niet alle jongeren naar deze radiostations luisteren. Of dat lang niet alle wél luisterende jongeren zich laten inpakken door de propagandamachinerie van de Engelse mediamogol Rupert Murdoch, die maar één streven kent: maximalisering van de advertentieopbrengsten in zijn wereldomspannende mediapark.

Een politicus die staat voor bepaalde waarden in de samenleving, zoals eerlijk delen, zou het niet in zijn hoofd hebben gehaald om voor Murdoch te buigen. Hij zou integendeel geen seconde hebben geaarzeld om juist met hem de strijd aan te binden. Hij zou tenminste de schaarse etherfrequenties op een eerlijke manier hebben willen verdelen over de ruime kring van belangstellenden, waaronder tal van nieuwkomers.

Het zou hem voorts weinig moeite hebben gekost om met het stellen van een paar aanvullende voorwaarden ervoor te zorgen dat zo alle jongeren op een behoorlijke manier aan hun trekken komen.

Het is daarom onvergeeflijk dat de fractievoorzitter van de PvdA, Ad Melkert, in deze zaak zijn oren heeft laten hangen naar Murdoch en kennelijk diens belangen veilig wil stellen. Het bracht de meerderheid van de Tweede Kamer ertoe om uiteenlopende redenen een positie te kiezen die in hoge mate strookt met de belangen van Murdoch. Het kabinet op zijn beurt zal iets met die uitspraak van de Kamer moeten doen. En dat gebeurt ook, alleen je moet niet vragen hoe: de regering onderzoekt de wens van de Kamer en gaat ondertussen onverdroten voort met de voorbereidingen van de veiling van de etherfrequenties.

Zo werd de Kamer te kijk gezet, niet alleen als een vazal van het grootkapitaal (‘Melkert Murdoch’ werd de fractievoorzitter van de PvdA in de wandelgangen genoemd), zij dreigt straks ook nog door het kabinet genegeerd te worden. (7 Juli 2001)