Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Conclusie 4 Juli: Wel of niet veilen, onduidelijkheid over radiofrequenties

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer de etherfrequenties voor commerciële radiostations zullen worden herverdeeld. Dat is de conclusie van het debat woensdag tussen de Tweede Kamer en de staatssecretarissen De Vries en Van der Ploeg.

,,Ik weet niet waar we donderdag na alle stemmingen zullen staan”, verzuchtte D66-Kamerlid Bakker. ,,Het is een chaos. En dat is dus geen compliment voor onszelf”, vindt Stellingwerf van de ChristenUnie. Donderdag wordt het debat voortgezet.

Kamermeerderheid tegen plan
Een Kamermeerderheid van PvdA, D66 en het CDA ziet niets in het kabinetsplan voor een gekleurde veiling, waarbij zes frequenties zonder voorwaarden worden geveild en de andere vier zijn voorbestemd voor een nieuwszender, klassiek station en Nederlandstalige zender. Het leek er eerder deze week op dat deze partijen de staatssecretarissen voor het blok zouden gaan zetten met een alternatief voorstel, een zogenoemde vergelijkende toets, maar met name de PvdA bleek woensdag ineens concessies te willen doen. ,,De PvdA is altijd bereid te bewegen. Laten we ons eerst eens bezinnen”, aldus Wagenaar,
Wagenaar en Bakker stelden De Vries voor meer duidelijkheid te scheppen over alle juridische haken en ogen die een verdeling van frequenties met zich meebrengt. Ze willen het besluit voor een definitieve verdeelmethode daarom uitstellen. Maar VVD, CDA en GroenLinks zien niets in uitstel. ,,PvdA en D66 zijn omgegaan”, stelde VVD’er Nicolaï vast. ,,Nu tijd nemen, is heel slecht.”

Ook De Vries wil het liefst nog donderdag definitieve duidelijkheid. De concessies voor de zeven landelijke commerciële zenders lopen op 1 september af. De staatssecretaris is bereid die voor korte tijd te verlengen, maar dan moet er duidelijkheid zijn over de verdeelmethode. Ook afspraken die zijn gemaakt over internationale frequentiecoördinatie nopen tot spoed en ze vindt het niet gewenst de zenders nog langer in onzekerheid te laten.

Bestaande zenders
Wagenaar laat voorlopig alle mogelijkheden voor verdeling van de frequenties open. Ze sluit zelf een veiling niet helemaal uit. ,,Maar niet op de manier zoals het kabinet wil.” Uitgangspunt voor haar, en ook voor de rest van de Kamer, blijft dat de bestaande commerciële zenders een voorkeursbehandeling krijgen bij de herverdeling.

D66, CDA, SP, ChristenUnie en SGP zijn voor een vorm van een vergelijkende toets. Daarin worden de frequenties verdeeld op basis van bijvoorbeeld inhoudelijke- en bedrijfseconomische criteria. Volgens De Vries en Van der Ploeg neemt een vergelijkende toets te veel tijd in beslag.

VVD en GroenLinks zijn niet wildenthousiast over het veilingplan van het kabinet, maar steunen het wel. De VVD ziet niets in een vergelijkende toets. ,,Een communistisch bemoeimodel”, vindt Nicolaï.

De commerciële radiostations zijn voorstander van uitstel. ,,Op dit moment is het zo’n chaos dat bezinning beter lijkt”, aldus Radio-538-directeur Erik de Zwart. ,,Alles, ook uitstel, is beter dan veilen.”