Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Q The Beat krijgt ook gelijk van Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau, het onafhankelijk en wetenschappelijk adviesorgaan van de regering, is het eens met de stellingen die Q The Beat de afgelopen weken heeft geventileerd. Het radiostation heeft altijd geageerd tegen het feit dat de bestaande FM partijen een voorrangspositie zouden verkrijgen en heeft vragen gesteld aan het Commissariaat voor de Media over het feit dat via propagandaspots de publieke opinie werd beïnvloed.

In haar rapport 2001/2 word door het CPB klare taal gesproken over onder andere de huidige toestand rondom de veiling van FM-etherfrequenties; “This case shows how powerful the lobbies of vested interests can be and how easy it is to influence the Dutch Parliament. The Wagenaar motion, which was unanimously accepted by the second Chamber of parliament, instructed the government to investigate possibilities to favour the incumbents and to allow them to maintain their positions. This demand was clearly against the public interest, and is something every inhabitant of the Netherlands should be ashamed of.”

Q The Beat hoopt, dat deze adviezen bijdragen aan het instemmen met het compromisvoorstel van het kabinet, dat vorige week aan de Tweede Kamer een veiling met een aantal geclausuleerde kavels voorstelde. Vooral het CDA was altijd al minder blij met een veiling van etherfrequenties, omdat het vreesde dat vooral de specialistische radioformats bij een veiling het onderspit zouden moeten delven. Met dit compromis zou het CDA wel eens haar belangen verenigd kunnen zien met die van het kabinet. (M) (2 Juli 200)