Luistercijfers Stadsomroep teleurstellend

De radio is nog altijd een favoriet medium in Arnhem. Tweederde van de inwoners van de stad luistert bijna dagelijks naar een radiozender. Vooral muziekprogramma’s zijn populair. De luistercijfers voor de Stadsomroep Arnhem zijn relatief laag. Een en ander blijkt uit een onlangs uitgevoerd luisteronderzoek.

Omroep Gelderland geldt als best beluisterde zender in Arnhem. Vooral luisteraars vanaf 40 jaar stemmen veelvuldig af op dit station. Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar kiezen vooral voor Radio 538 en Radio 3. Sky Radio geldt als favoriet station voor Arnhemmers in de leeftijd van 25 tot 55 jaar.

De cijfers voor de Stadsomroep Arnhem zijn teleurstellend. In totaal 87 procent van de ondervraagden is op de hoogte van deze zender, maar slechts drie procent geeft aan vrijwel dagelijks naar de lokale omroep te luisteren. Ruim 82 procent stemt zelden of nooit af op de Stadsomroep.

De Stadsomroep heeft zijn vaste aanhang vooral onder de wat oudere bevolking van de stad. Daarmee sluit de zender aan bij het landelijk beeld voor regionale en lokale zenders. Het zijn in de regel ouderen die een sterke binding met de stad hebben. De lokale zender bedient hen vooral met programma’s die een hoge amusementswaarde hebben.

Afgenomen
Ruim een vijfde deel van de Arnhemmers behoort tot de trouwe aanhang van Omroep Gelderland. Maar zestig procent van de ondervraagden geeft aan zelden of nooit naar deze radiozender te luisteren. Zowel voor Stadsomroep Arnhem als voor Omroep Gelderland geldt dat de luisterfrequentie sinds 1995 is afgenomen.

De onderzoekers verklaren dat uit een teruglopende belangstelling voor regionale actualiteiten en lokaal nieuws op radiozenders. Het is met name het oudere deel van de Arnhemse luisteraars dat voor dit soort nieuws de radio aanzet. De radio blijkt, zo melden de onderzoekers, in eerste instantie een bron voor het beluisteren van muziek. Daarnaast scoort ook het landelijke nieuws hoog. Duizend Arnhemmers hebben meegewerkt aan het onderzoek. (Lokale regio radio)