Zoek
Sluit dit zoekvak.

Radioluisteraar zit niet te wachten op meer FM stations

De soap rond de etherfrequenties is al jaren aan de gang, en de radiostations zijn nu allemaal bezig om een plan te schrijven. Door dit plan in te dienen en een (fors) bedrag te bieden hopen zij in aanmerking te komen voor etherfrequenties.

In al die jaren is echter nooit aan de radioluisteraar gevraagd hoe hij of zij tegen deze verkaveling aankijkt. Mediabureau Stroom peilde dan ook in week 9 de mening van 1200 luisteraars en vroeg terloops wie hun favoriete DJ is.

De voorgenomen herverdeling is, ondanks alle publiciteit, bij een groot deel van het luisterpubliek nog niet bekend. De helft van de respondenten is niet op de hoogte. Op dit moment zijn er dan ook weinig uitgesproken voorstanders van een herverdeling: 12% is voor, 39% tegen. De helft van de respondenten heeft hierover nog geen mening. Dat een herverdeling een ruimer aanbod oplevert is voor vele luisteraars geen overtuigend argument: 55% zit er niet op te wachten om meer commerciële stations via de FM te ontvangen. Dit geldt vooral voor de ouderen uit de hogere welstandsklassen.

Er worden in totaal 9 kavels verdeeld: vier hiervan zijn vrij in te vullen, vijf dienen te voldoen aan een specifiek format. De voorkeuren voor de vijf gekleurde kavels zijn een weerslag van de algemene smaak van het algemene luisterpubliek. Met name nieuws en Nederlandstalige muziek zijn populair.

Uiteraard verschillen de smaken per leeftijd. Zo scoren R&B, multicultureel en alternatieve rock goed onder jongeren en zijn nieuws, jazz & klassiek populair onder ouderen.

Format
40% nieuws
40% nederlandstalig
37% classic rock
31% R&B
20% country
19% altern rock
18% multi cultureel
12% klassiek
09% jazz

Ook is er onderzocht welke radiostations de voorkeur genieten onder de luisteraars; welke zenders ze dus liever niet missen. Overeenkomstig hun markt-aandeel mogen vooral Sky Radio en Radio 538 in de ogen van de luisteraar niet ontbreken.

Opvallend is de positie van Noordzee FM. Dit station geniet meer voorkeur dan men op basis van hun marktaandeel zou verwachten. Blijkbaar heeft het (nieuwe) format en de intensieve reclamecampagne reeds zijn weerslag. Deze drie stations spreken bovendien een brede groep luisteraars aan in tegenstelling tot bijvoorbeeld Yorin FM (jong) of Classic FM (oud).

Voorkeur nationale commerciële stations
68% Sky Radio
63% Radio 538
48% Noordzee FM
35% Yorin FM
32% Radio 10 Gold
16% Classic FM
08% Business Nieuws

Andersom, indien de luisteraar één van de vijf populairste commerciële zenders zou moeten afzetten als gevolg van de veiling, dan sneuvelt Radio 10 FM (28%) als eerste gevolgd door Yorin FM (25%). De zendertrouw aan Sky Radio, Radio 538 en Noordzee FM komt ook hier tot uiting. Maximaal 12% van de luisteraars wil één van deze stations straks missen.

De veiling maakt toetreding van nieuwe stations op de FM mogelijk. Een aantal van hen is reeds actief op de kabel, de AM en internet. Van deze mogelijk nieuwe partijen genieten met name Veronica & Arrow Classic Rock de voorkeur. Veronica profiteert hier van haar bekendheid aangezien dit station slechts via internet en een beperkt deel van de kabel is te ontvangen.

Bij de overige stations speelt dan ook vooral hun algehele onbekendheid hen parten.

Uitzenden via de FM?
Zender ———– wel — niet — niet bekend
Veronica ———- 56 — 21 —– 23
Arrow ————- 36 — 16 —— 48
Country FM ——- 24 — 23 —– 54
Kink FM ———— 24 — 26 —– 51
Radio Nationaal– 19 — 16 —– 65
ID&T ————— 12 — 13 —– 75
Radio 192 ——– 12 — 12 —– 76
Colorful Radio —- 07 — 14 —– 79
Q the Beat ——– 06 — 12 —– 82

De helft van alle respondenten hoopt dat de herverdeling zorgt voor een betere landelijke ontvangst van de huidige zenders. Eenderde verwacht een grotere variatie aan zenders en 35% hoopt dat de herverdeling betere programma’s oplevert.

In de discussie over de herindeling van de FM kwam de afgelopen tijd eveneens de positie van de publieke radiostations te sprake. Deze zouden zich te weinig onderscheiden van de commerciële stations en daardoor oneigenlijke concurrentie vormen.

Een kleine meerderheid van 59% van de radioluisteraars vindt dat de publieke radiozenders zich dienen te onderscheiden van de commerciële. Dit onderscheid dient dan met name worden waargemaakt op de kwaliteit van de programmering (46%), het bedienen van een groot luisterpubliek (14%) en het garanderen van een landelijke ontvangst (17%).

Dat de publieke stations ook aandacht moeten besteden aan minder populaire muziek en specifieke maatschappelijke stromingen is voor veel minder personen een issue.

In aanloop naar de veiling heeft Noordzee FM het offensief ingezet door Gordon en Jensen aan te trekken als nieuwe DJ’s. Een grootschalige campagne moest aan iedereen duidelijk maken dat “het roer om gaat“. Deze campagne loopt inmiddels een maand en heeft blijkbaar zijn vruchten afgeworpen: bijna driekwart van de luisteraars is van deze koerswijziging op de hoogte.

Voor de nieuwe programmering luisterde 49% van de ondervraagden nooit naar Noordzee FM. Van deze groep heeft inmiddels 5% afgestemd op Noordzee FM en 15% is dit nog van plan. De komst van Gordon is voor een kwart van diegenen die naar Noordzee FM (gaan) luisteren een reden. Voor de jongeren

In de strijd om de gunst van de luisteraar vervult de DJ een steeds meer prominente rol. Edwin Evers van Radio 538 is de meest populaire DJ van dit moment. Opvallend is dat Frits Spits een tweede plaats inneemt. Beide DJ’s trekken een breed luisterpubliek waarbij Spits het beter doet onder de oudere luisteraars.

Ruud de Wild en Stenders doen het goed onder de jongere luisteraars. Henk Westbroek lijkt zijn beste tijd gehad te hebben: slechts 2% acht hem de beste DJ. Dit zijn voornamelijk de 35-45 jarigen.

Top 10 populaire DJ’s

13 % Edwin Evers
11 % Frits Spits
07 % Ruud de Wild
06 % Rob Stenders
05 % Robert Jensen
05 % Gordon
05 % Gijs Staverman
04 % Jeroen van Inkel
03 % Tom Mulder
03 % Dolf Jansen
03 % Dave Donkervoort

De overheid wacht nog een schone taak om het grote publiek te informeren over de aanstaande herverdeling van de ether en de voordelen hiervan. Als het aan een groot deel van de luisteraars ligt, blijft alles hetzelfde. Met name Sky Radio & Radio 538 hebben een goede uitgangspositie waarbij Radio 538 met Edwin Evers een mooie troef in handen heeft. De vraag die echter resteert is of de voorkeur van de luisteraar van enig belang is bij de herverdeling.
Opdrachtgever: Stroom. Uitvoerende: E-motion datacenter van Motivaction.[Radio.nl]