Zoek
Sluit dit zoekvak.

Plasterk: ‘Regionale Publieke Omroep functioneert goed’

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Plasterk van OCW dat de regionale publieke omroep een belangrijke rol in de informatievoorziening op regionaal niveau vervult en dat de regionale omroep al jaren goed functioneert. De regionale publieke radiostations hebben hoge luistercijfers en hun gezamenlijk marktaandeel (2008:13,8%) ligt royaal boven de grootste landelijk commerciële zender Radio538 (11,1%) en de grootste landelijke publieke zender Radio 2 (10,3%).

Naar aanleiding van verschillende rapporten gaat de Minister in zijn brief in op de regionale publieke omroep anno 2009, de financieringsstructuur en een groot aantal vraagstukken rond de regionale omroep.

Minister Plasterk noemt ook in deze brief het algemene probleem dat de regionale journalistiek onder druk staat. De Minister wil de mogelijkheden voor samenwerking tussen publieke omroep en krant verkennen en zonnodig de Mediawet hiervoor verruimen. Een deel van de innovatiemiddelen van het Stimuleringsfonds voor de Pers wil de Minister speciaal bestemmen voor regionale samenwerking tussen omroep en pers, en voor ontwikkeling van sterke regionale nieuwssites.

In zijn brief blijft de Minister bij zijn mening dat de financiering van de regionale omroep een algemene verantwoordelijkheid van de twaalf provincies is. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en ROOS blijven op dit punt van mening verschillen met de Minister. De middelen die het Rijk in het provinciefonds heeft gestort zijn onvoldoende voor de taakuitvoering van de regionale omroep. ROOS en IPO vinden dat de Minister een eerste verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor voldoende middelen, omdat de Mediawet een kwaliteitseis aan de regionale omroep stelt.

Met tevredenheid constateert ROOS dat ook voor de Minister de vindbaarheid van de regionale omroep in het uitgebreide digitale kabelpakket een zorgpunt is. De regionale omroep is geplaatst boven kanaal 700 of 900 en dat heeft een negatief effect op het kijktijdaandeel. De Minister zal in overleg met de kabelbedrijven treden om de vindbaarheid in het digitale kabelpakket te verbeteren. De Tweede Kamer spreekt op 24 november a.s. met de Minister over deze brief. [Radiowereld.NL]