Ook boete reclamezendtijd voor Veronica

Veronica heeft net als SBS een boete gekregen van het Commissariaat voor de Media(CvdM). Veronica krijgt de boete ook vanwege het overschrijden van de maximale reclamezendtijd in 2014 en 2015.

Veronica heeft volgens het CvdM tussen juni 2014 en februari 2015 zeven keer de maximale toegestane hoeveelheid reclameminuten in een uur overschreden. Het CvdM kon een boete van maximaal 225.000,- opleggen, dit werd een sanctie van 190.000 euro en uiteindelijk 60.000 euro.

Tv-zenders mogen maximaal twaalf minuten per uur reclame uitzenden. Veronica presteerde het om zelfs in één uur vijftien minuten lang reclame uit te zenden. Volgens Veronica ging het, net als bij SBS Broadcasting, om menselijke fouten. [Radiowereld.NL]

Reclameblokken op tv te lang
Het Commissariaat monitort systematisch al jaren de duur van de reclameblokken en treedt op bij overschrijding van het maximum. Het toegestane maximum aan reclameboodschappen bij commerciële tv-zenders bedraagt 12 minuten per uur. Hierbij geldt echter wel dat de reclameblokken kunnen worden ‘opgerekt‘ door tussen de commercials zogenaamde promo’s (zelfpromotie, ideële reclame) van de eigen programma’s en dergelijke te plaatsen.

In lijn met Europese regelgeving worden dergelijke promo’s niet als reclame, maar als onderdeel van het programma beschouwd. Op deze manier kan het zo lijken dat er teveel reclame wordt uitgezonden, terwijl de omroep zich toch aan de regels houdt. [Radiowereld.NL]