Zoek
Sluit dit zoekvak.

Grondwettelijk Hof houdt Vlaams frequentieplan overeind

Het nieuwe Vlaamse radiodecreet, oftewel het nieuwe frequentieplan, blijft overeind. Donderdag verwierp het Grondwettelijk Hof alle bezwaren. Diverse lokale radiostations, waaronder de ketenradio Club FM, hadden vernietiging van het plan gevraagd.

Grondwettelijk Hof houdt Vlaams frequentieplan overeind Het nieuwe frequentieplan van Minister Gatz heeft voor veel opschudding en weerstand gezorgd bij de lokale radiostations en ketenradio’s.

Vanaf 1 januari zijn ketenradio’s niet meer toegestaan op lokale FM-frequenties. In plaats hiervan komen er vier FM-kavels voor commerciële netwerkradio’s.

Maar vrijwel alle grote ketenradio’s, waaronder Topradio, Club FM, Family Radio en Radio Maria, vielen buiten de boot voor één van de vier kavels.

Daarnaast is het vele lokale radiostations een doorn in het oog dat zij niet meer mogen samenwerken als het gaat om het uitzenden van programma’s, waardoor het vormen van een groot FM-netwerk met dezelfde programma’s (ketens) niet meer mogelijk is. Stations zouden hierdoor niet meer rendabel zijn. Ook vinden zij dat de plannen te snel ingevoerd worden.

Tevens protesteerden vele partijen tegen het verlengen van de FM-vergunningen van Qmusic, Joe en Nostalgie in ruil voor uitzenden via DAB+, net als in ons land gebeurd.

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag achter alle bezwaren verworpen en de overheid op alle punten in het gelijk gesteld.

Gelijke kans
Zo stelt het Hof dat ketenradio’s de mogelijkheid kregen om door te gaan commerciële netwerkradio. “Die pakketten bieden weliswaar onvoldoende capaciteit voor alle thans bestaande samenwerkingsverbanden van lokale radio-omroeporganisaties, en bieden hun evenmin een landelijke dekking, maar zij geven wel alle lokale radio-omroeporganisaties die zich in een samenwerkingsverband verenigd hebben, de kans om op voet van gelijkheid deel te nemen aan de vergunnings- en erkenningsprocedure,” aldus de uitspraak.

Ook is het Hof van mening dat radiostations wel degelijk mogen samenwerken alleen niet dezelfde programma’s mogen uitzenden. Samenwerken op gebied van redactie, techniek of personeelszaken is wel degelijk toegestaan.

Daarnaast verwerpt het Hof het bezwaar dat de plannen te snel worden doorgevoerd. “Aangezien dat decreet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2017, hebben de lokale radio-omroeporganisaties over voldoende tijd beschikt om zich erop voor te bereiden.

Gunst in ruil voor verlenging
Als laatste stelt het Hof dat de overheid het recht heeft om bepaalde vergunningen wel te verlengen en andere niet.

De decreetgever vermocht redelijkerwijze te oordelen dat de gunst van de automatische verlenging van de erkenning en van de zendvergunning diende te worden beperkt tot die radio-omroeporganisaties die werden verplicht om de digitale transitie mee te verwezenlijken.

Volgens het Hof worden alleen Qmusic, Joe en Nostalgie verplicht om de kosten en de risico’s die met de digitale transitie en met het gelijktijdig analoog en digitaal uitzenden gepaard gaan, te dragen. “Daarentegen kunnen de lokale radio-omroeporganisaties die wensen over te stappen op digitale uitzendingen, dat doen wanneer de investeringskosten gedaald zijn en het opstartrisico geweken is.” [Radiowereld.NL]