Raad van State vernietigt nieuw Vlaams frequentieplan

De chaos in het Vlaamse radiolandschap is compleet nu de Raad van State het Vlaamse frequentieplan, dat begin dit jaar van kracht werd, heeft vernietigd. Concreet betekent dit dat geen enkel radiostation nog officieel uitzendrecht heeft. Desondanks wordt het niet stil in de ether.

Raad van State vernietigt nieuw Vlaams frequentieplan Begin dit jaar werd het nieuwe Vlaamse frequentieplan van kracht.

De landelijke stations Qmusic, Joe en Nostalgie behielden hun frequenties in ruil voor uitzenden op DAB+. Daarnaast kwam er een einde aan het fenomeen ketenradio’s. in plaats hiervan werd er ruimte gecreëerd voor vier commerciële netwerkradio’s met semilandelijke dekking. Daarnaast kwamen er 124 FM-pakketten voor de lokale radiostations.

Veel protest
Al sinds de bekendmaking van de plannen in 2017 was er veel verweer, met name vanuit de lokale radiowereld. Zij zagen veel sterke FM-frequenties verdwijnen naar de FM-pakketten voor commerciële netwerkradio’s. Daarnaast is het ze een doorn in het oog dat er 26 FM-frequenties om onduidelijke reden niet verdeeld worden. Als gevolg hiervan trokken zij naar de Raad van State.

Plan alsnog vernietigd
Donderdag vernietigde de Raad van State alsnog het nieuwe Vlaamse frequentieplan. Die oordeelde dat het Europese verplichting is dat de regering bepaalde radiofrequenties niet zonder verantwoording op grond van het efficiënt gebruik van de frequenties mag inhouden. Eerder hield het Grondwettelijk Hof het frequentieplan nog overeind.

Concreet betekent dit dat radiostations op FM geen uitzendrechten meer hebben. Desondanks mogen de radiostations gewoon blijven uitzenden via de ether.

De Vlaamse radiostations kunnen gebruik blijven maken van hun zendmogelijkheden, in afwachting van een herstelbesluit,” laat de Vlaamse Minister van Media Sven Gatz weten aan Belga. “Ik bekijk met mijn administratie op welke manier er gevolg kan gegeven worden aan het arrest.

Hoe deze lastige situatie precies opgelost gaat worden is nog onduidelijk. Katia Seger, namens de partij SP.A lid van de commissie Media van het Vlaams Parlement, was op twitter duidelijk over de uitspraak:

Dit verbaast niet, maar is een ramp voor het radiolandschap. Mijn oproep aan Minister Gatz: maak hele oefening ‘from scratch’ opnieuw én leer vooral uit de gemaakte fouten. En breng in tussentijd de radio’s met een vergunning niet in onzekerheid.

Nieuwe zwarte bladzijde
De vernietiging van het Vlaamse frequenties is een nieuwe zwarte bladzijde uit de moeizame implementatie van het plan. Eerder schorste de raad van State al de toewijzing van een vergunning voor commerciële netwerkradio aan Hit. Als gevolg hiervan ging de vergunning alsnog naar Topradio. Maar ook de toewijzing van FM-pakketten aan Stadsradio Vlaanderen, VBRO en NRJ is omstreden. Veel van deze zenders lijken zich niet te houden aan de beloftes waarop ze hun erkenning hebben gekregen. [Radiowereld.NL]