Geen alcoholreclame in 2022 op twee televisiezenders

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (Stiva) heeft opnieuw laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar zijn de tv-zenders Nickelodeon en Disney Channel uitgesloten van alcoholreclame. Geen enkele radiozender is aan te merken als jongerenzender.

Voor 21.00 uur mag helemaal geen alcoholreclame worden uitgezonden. Daarnaast mag reclame voor alcoholhoudende drank zich niet specifiek richten op minderjarigen. Daarom laat Stiva elk jaar vaststellen welke zenders als jongerenzender kunnen worden aangemerkt.

Een jongerenzender is een zender waarvan gemiddeld meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- of luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma- aanbod van een zender.

Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt dat reclame voor alcoholhoudende drank niet mag worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen.

Onlangs heeft bureau Featly Media in opdracht van Stiva ook een onderzoek naar het bereik van minderjarigen via alcoholreclame op televisie uitgevoerd. Peter de Wolf, directeur Stiva: “In de afgelopen achttien jaar, is het bereik van de groep 12 t/m 17-jarigen met 83% gedaald. Anno 2020 kregen 18-minners gemiddeld 2,6 seconden alcoholreclame op tv per dag te zien. In het perspectief van alle online en offline impressies die jongeren op een dag binnenkrijgen is dat verwaarloosbaar.” [RadioWereld.NL]

Gerelateerde berichten