Search
Close this search box.

Export Nederlandse muziek helemaal ingestort

De exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale waarde van rechten, opnamen en optredens daalde met maar liefst 65%. Daarom luidt Buma Cultuur de noodklok.

Foto: Pixabay

Het onderdeel optredens was de negatieve uitschieter. Hier bedroeg de daling 77%. De inkomsten uit rechten zijn in 2020 iets toegenomen, waardoor de uiteindelijke schade toch weer iets minder groot uitviel.

De waarde die de Nederlandse muziekexport toevoegt aan de Nederlandse economie bedraagt in 2020 naar schatting 75.3 miljoen euro. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Perfect & More BV heeft uitgevoerd naar de exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek in 2020. Het gaat om jaarlijks onderzoek sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur.

Van de Nederlandse muziekexport is in dit onderzoeksjaar ruim 41% afkomstig uit Rechten (auteursrecht en naburige rechten) (31.1 miljoen euro). 15% komt uit de exploitatie van Opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland (11.5 miljoen euro) en 43.3% van Optredens van Nederlandse artiesten over de grens (32.6 miljoen euro).

Het bedrag van ruim 75.3 miljoen euro verwijst naar de opbrengsten van de exploitatie van Nederlandse muziek (Nederlands copyright) in het buitenland na aftrek van gemaakte kosten maar inclusief salarissen, winst en belasting.

Foto: Pixabay

“Nu investeren in de toekomst”
Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur was voorbereid op een dergelijke kaalslag: “Deze cijfers zijn natuurlijk allesbehalve verrassend. Maar ze geven wel pijnlijk aan wat de pandemie en de getroffen maatregelen hebben aangericht. Ook de cijfers van 2021 zullen dramatisch zijn. Al was er buiten Nederland al meer mogelijk. We zijn weer terug bij af. Al is het talent in Nederland nog niet verdwenen.

Het lijkt me van wezenlijk belang dat na jaren van rigoureus uitzetten van de hele culturele sector, we met spoed met dit nieuwe kabinet moeten kijken wat we gezamenlijk kunnen doen om de hele sector en dan met name de acts die in het buitenland potentie hebben, weer versneld op de podia kunnen krijgen. Ik denk dat de sector na bijna twee jaar geduldig wachten wel verdiend heeft dat er nu flink in hun toekomst wordt geïnvesteerd.” [RadioWereld.NL]