Search
Close this search box.

TiDa verliest hoger beroep over Randstadkavel Qmusic (Update)

TiDa heeft het hoger beroep over de toewijzing van het FM-kavel B05 in de Randstad aan Radio Limburg BV voor het programma Qmusic Non-stop Maximum Hits verloren. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is er geen bewijs om te concluderen dat er sprake is van ongeoorloofde verbondenheid tussen Radio Limburg en Qmusic Nederland.

Foto: RadioWereld.NL

Niet alleen TiDa BV, die de toewijzing van het kavel aan Radio Limburg al bij de rechter aanvocht, had hoger beroep aangetekend. Ook Radio Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die eerder in het gelijk werden gesteld door de rechtbank van Rotterdam, waren in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.

Het oude kavel van Fresh FM in de Randstad werd in februari 2020 tijdens een veiling voor ruim drieënhalve ton verkocht aan Radio Limburg 97FM B.V. Sinds maart 2020 is hierop het programma Qmusic Non-stop Maximum Hits te horen.

Bezwaar
TiDa, die het één na hoogste bod deed, besloot bezwaar aan te tekenen tegen de toewijzing van het kavel aan Radio Limburg.

Volgens TiDa, eigenaar van het regionale FM-kavel in Brabant waarop Radio 10 Brabant op te horen is, was er sprake van een ongeoorloofde verbondenheid tussen Radio Limburg en Qmusic Nederland, omdat Qmusic in 2014 een zogenaamde agiostorting heeft gedaan van 525.000 euro in de Radio Limburg Holding. Met dit bedrag is Radio Limburg 97FM BV en bijbehorend FM-kavel in Limburg gekocht. Hierop is Qmusic Limburg te horen.

CBb bevestigt oordeel rechter
Eerder oordeelde de rechter al dat er geen sprake was van ongeoorloofde verbondenheid tussen Qmusic Nederland en Radio Limburg. Nu deelt ook het CBb die mening.

TiDa heeft aangevoerd dat uit de statuten en overeenkomsten niet blijkt dat de kans van ongeoorloofde verbondenheid is uitgesloten, maar dat is onvoldoende voor de conclusie dat sprake is van ongeoorloofde verbondenheid. Volgens het hoogste rechtsorgaan heeft EZK voldoende gemotiveerd dat Qmusic geen controle heeft over de Radio Limburg Holding en de daaronder vallende radiozender. Ook uit de statuten en overeenkomsten blijkt dat volgens het CBb niet en daardoor moeten Qmusic en Radio Limburg dus niet als één instelling worden aangemerkt.

Ook is TiDa van mening dat Radio Limburg, op basis van openbaar ter beschikking staande gegevens zoals de jaarrekeningen het veilingbedrag niet zelf heeft kunnen betalen en er dus sprake moet zijn van andere geldstromen waaruit de ongeoorloofde verbondenheid tussen Radio Limburg en Qmusic Nederland zou blijken. Maar het College stelt aan de hand van de door Radio Limburg vertrouwelijk verstrekte gegevens vast dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat Radio Limburg dat bod niet zelf heeft kunnen betalen.

“Er was daarom geen reden Radio Limburg te weren van de frequentieveiling,” concludeert het CBb.

Het CBb bevestigt daarmee de eerdere uitspraak van de Rechtbank van Rotterdam. Radio Limburg mag dan ook kavel B05 behouden en het programma Qmusic Non-Stop maximum Hits blijven uitzenden via deze frequenties. met deze uitspraak komt er na twee jaar een einde aan de juridische strijd over dit kavel. [RadioWereld.NL]