Vlaanderen: ‘Geen spoedeisend belang beroep Studio 100 tegen radiovergunningen’

De auditeur van de Raad van State (RvS) adviseert het beroep van Studio 100 tegen de toekenning van nieuwe FM-vergunningen in Vlaanderen aan Qmusic, Joe en Nostalgie niet met spoed te behandelen. Dit meldt het Vlaamse dagblad De Tijd.

In februari werd bekend dat Studio 100 buiten de boot valt voor een landelijk FM-kavel in Vlaanderen. Minister Dalle van media besloot dat de FM-kavels, waarvan de vergunningen eind dit jaar aflopen, de vijf jaar daarna in handen blijven van de huidige partijen. Zij dienden de beste dossiers in.

Studio 100, dat zich met Spring en een format met veel gesproken woord in had geschreven, reageerde ‘immens ontgoocheld te zijn’ op het besluit van de minister.

In eerste instantie besloot Studio 100 al Minister Dalle van media formeel te vragen om de vergunning van Nostalgie in te trekken, omdat de radiozender niet voldoet een de erkenningsvoorwaarden en dus uitgesloten had moeten worden. Bij Nostalgie zou de verplichte nieuwsredactie tekort schieten.

Een maand later stapte Studio 100, het bedrijf achter de succesformules K3, Samson, Kabouter Plop en Mega Mindy, alsnog naar de RvS om daar de uitslag van de gehele herverdeling aan te vechten. Hierdoor zijn ook de vergunningen van Qmusic en Joe nog niet veilig.

De tijd dringt
Studio 100 had de RvS verzocht de zaak met spoed te behandelen, omdat het voor de nieuwkomer anders niet meer rendabel zou zijn om te starten op FM. De nieuwe vergunningen verlopen immers alweer eind 2027. Ook is het mogelijk de laatste keer dat de kavels opnieuw zijn verdeeld.

Maar de auditeur van de RvS oordeelt echter dat spoedeisend belang niet is aangetoond en dus worden de drie FM-vergunningen zo goed als zeker niet geschorst. De argumentatie van Studio 100 dat het een unieke kans dreigt te verliezen marktaandeel te bouwen wordt door de auditeur beoordeeld als ‘eerder hypothetisch of voorwaardelijk of als een niet bewezen inschatting’, aldus De Tijd.

Een auditeur is een aangewezen persoon die het eerste onderzoek doet voor de RvS en brengt advies uit. De Raad hoeft dit advies overigens niet te volgen, maar in de regel gebeurt dit wel. Mocht het advies van de auditeur gevolgd worden, dan moet Studio 100 beslissen of het de beroepsprocedure doorzet. Dit kan mogelijk jaren in beslag nemen. [RadioWereld.NL]