Zoek
Sluit dit zoekvak.

Streekomroepen krijgen 5,5 miljoen euro extra subsidie

Volgens het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) hebben 22 grote streekomroepen in 2023 recht op een extra subsidieregeling. Per omroep is 250.000 euro beschikbaar. In totaal gaat het om 5,5 miljoen euro.

Foto: RadioWereld

Met deze regeling van het SvdJ kunnen 14 samenwerkingsverbanden en 8 individuele streekomroepen extra stappen gaan zetten op het gebied van professionalisering en samenwerking. In totaal gaat het dan om 46 lokale omroeporganisaties.

Kleine omroepen die geen subsidie krijgen kunnen gebruik maken van het opleidings- en coachingsaanbod van de NLPO. Of veel omroepen daar gebruik van maken is niet bekend. De meeste omroepen hebben namelijk wel journalistieke kennis maar niet het geld om mensen fulltime in dienst te nemen.

Voor het verkrijgen voor de subsidie van 250.000 euro was veel belangstelling dit eerste jaar. In totaal deden 135 omroeporganisaties binnen 86 aanvragen een beroep op de regeling.

Wie kan aanspraak maken op subsidie in 2024?
In 2026 zal de regeling opnieuw openstaan voor aanvragen (voor 2024) en is er ‘mogelijk’ ruimte voor meer omroepen, maar alleen indien er nog meer geld beschikbaar is. Eerst krijgen de 14 samenwerkingsverbanden opnieuw weer subsidie. Indien er meer geld is kunnen andere omroepen daar (mogelijk) aanspraak op maken. Individuele lokale omroepen kunnen hier geen aanspraak op maken. [RadioWereld.NL]