Aangepaste journalistieke code NPO moet zorgen voor meer transparantie

Met ingang van 1 juli wordt de NPO voorzien van een nieuw aangepast journalistieke code. Deze code omvat een reeks afspraken omtrent journalistieke integriteit, waar alle medewerkers en redacties van de publieke omroep zich aan moeten houden.

Foto: NPO

Gedurende een jaar hebben omroepen, hoofdredacteuren en NPO-functionarissen overleg gevoerd over de nieuwe code. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de code niet langer alleen van toepassing is op nieuws- en actualiteitenprogramma’s, maar ook op uitzendingen binnen de categorieën sport en educatie.

Volgens Willemijn Francissen, mediadirecteur bij de NTR, worden specifieke definities nu beter geformuleerd. De nieuwe journalistieke code bevat geen specifieke tekst over racisme en discriminatie. “Hier is wel over gesproken, maar de vraag of iets racistisch is, valt niet onder het domein van journalistiek handelen“, verduidelijkt Francissen.

Naar aanleiding van een rapport over de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON!) had de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aangedrongen op een dergelijke tekst. De NPO-ombudsman concludeerde dat op basis van de huidige code niet kan worden beoordeeld of een programmaonderdeel al dan niet racistisch is.

Desalniettemin staat in de code dat vermelding van zaken zoals etnische afkomst, seksuele geaardheid of religie alleen gepast is wanneer dit relevant is voor een onderwerp of item. De journalistieke code is unaniem aangenomen door alle omroepen, inclusief ON! van Arnold Karskens. ON! heeft het afgelopen jaar twee sancties opgelegd gekregen omdat de programma’s van de omroep volgens de NPO niet voldeden aan de journalistieke code. Daarnaast werd ON! bestraft omdat de omroep naar verluidt niet goed samenwerkt, volgens de NPO. [RadioWereld.NL]