Bekostiging lokale omroepen niet optimaal

Het Commissariaat voor de Media voert om de drie jaar een evaluatie uit van de bekostiging van de lokale omroepen. Op basis van de meest recente evaluatie, over de periode 2019-2021, concludeert het CvdM dat de huidige manier van bekostigen niet optimaal is.

Foto: RadioWereld

Deze gemeenten zijn volgens de huidige Mediawet verantwoordelijk voor de bekostiging van het functioneren van deze omroepen. De gemeenten krijgen de financiering van het rijk en moeten zit dan doorgeven aan de lokale omroepen. Nederland telt momenteel 236 lokale publieke omroepen die het lokale nieuws verzorgen in 334 gemeenten.

Bekostiging decentraal
En op dit moment vindt de bekostiging van de lokale omroepen nog decentraal plaats via de lokale overheid. Gemeenten financieren de lokale omroepen door subsidies te verstrekken.

Derde van de gemeenten kent een relatief lage bekostiging toe
Vrijwel alle gemeenten voldoen aan de bekostigingsplicht in absolute zin (wel of geen bijdrage). Ruim een derde van de gemeenten kent volgens het CvdM een relatief lage bijdrage toe.

Kwart lokale omroepen heeft ongezonde financiële positie
Lokale omroepen zijn voor het functioneren afhankelijk van inkomsten die zij van de gemeenten ontvangen. Hoewel de gemeenten verplicht zijn om de kosten te dekken waar de lokale omroep geen andere financiering voor heeft, is het resultaat van één derde van de omroepen negatief. Een kwart van de omroepen heeft een ongezonde financiële positie.

Toekomstplannen
In het coalitieakkoord Rutte IV is nu de afspraak opgenomen om de financiering van de lokale omroepen over te hevelen van de lokale overheid naar het Rijk. Een goed georganiseerde financiering draagt bij aan een goed functionerende lokale informatievoorziening. [RadioWereld.NL]