Search
Close this search box.

Consultatie verdeling lokale DAB+-capaciteit voor commerciële radio van start

Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is gestart met de consultatie van lokale DAB+-capaciteit voor commerciële radio. Het gaat om in totaal 815 vergunningen verspreid over 57 netten (allotments).

Foto: RadioWereld.NL

Vanaf september komt er fors meer ruimte voor lokale radio op DAB+. In delen van Nederland is lokale radio op DAB+ al beschikbaar middels tijdelijke vergunningen, maar vanaf september wordt lokale DAB+ voor het hele land beschikbaar.

Publiek en commercieel
De 57 allotments gaan gebruikt worden voor zowel lokale als commerciële radio. Lokale publieke omroepen hadden daarom al tot februari de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Dat werd door ruim 200 omroepen gedaan. Zij hebben inmiddels hun vergunning al ontvangen.

De resterende capaciteit op de 57 allotments gaat nu verdeeld worden onder commerciële radio. In totaal gaat het om 815 vergunningen. Het aantal beschikbare vergunningen verschilt per allotment en is afhankelijk van het aantal lokale publieke omroepen dat al een vergunning heeft ontvangen. Op de meeste allotments zijn echter meer dan 10 vergunningen beschikbaar voor commerciële radio.

Netwerkvorming tegengegaan
Een partij mag een aanvraag doen voor meerdere vergunningen per allotment of voor verschillende allotments. Echter dient per allotment wel een afzonderlijk programma te worden uitgezonden. Constructies als Girlpower Radio en Arrow Bluesbox Radio, die via diverse lokale netwerken uitzenden, zijn in de toekomst niet meer mogelijk.

Per aanvraag dient een bankgarantie of zekerheidstelling van 5000 euro te worden gegeven. Hierdoor wordt geborgd dat de vergunning wordt verleend aan een partij die de beschikking heeft over voldoende financiële middelen . Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat alleen serieuze partijen die ook daadwerkelijk in staat zijn een pakket te exploiteren, worden toegelaten tot de veiling.

Veiling bij meer aanvragen dan beschikbare vergunningen
Bij minder aanvragen dan er aan vergunningen beschikbaar zijn op het betreffende allotment, wordt de vergunning om niet (zonder veiling) verleend. Bij meer aanvragen dan beschikbare vergunningen wordt er geveild.

De veiling van vergunningen vindt per allotment plaats. Hierdoor is het wisselen van allotment tijdens de veiling dan ook niet mogelijk. Een partij kan alleen bieden op het allotment waarvoor een aanvraag is ingediend.

Samenwerking
Voor het in de lucht brengen van de netwerken dienen de commerciële stations een samenwerkingsverband te sluiten met alle vergunde partijen van het betreffende allotment. De omroepen hebben tot 1 september 2025 de tijd om hun uitzendingen te starten. Alle vergunningen zijn geldig tot 1 september 2030.

De consultatie van de ‘Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 6’ is hier te vinden. De consultatie van het ‘Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 6’ staat hier. [RadioWereld.NL]