Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderzoek CvdM toont stabiliteit in aanbod en diversiteit televisiepakketten

Alle aanbieders van televisie-abonnementen met minimaal 100.000 abonnees, zoals Ziggo of KPN, hebben voldoende zenders in hun standaardpakketten. Ook voldoen de tv-zenders aan de doorgifteverplichting.

Dit is de uitkomst van een onderzoek dat het Commissariaat voor de Media (CvdM ) jaarlijks uitvoert naar televisiepakketten.

Distributeurs voldoen aan doorgifteverplichting
Het onderzoek omvat zeven aanbieders van televisiepakketten, distributeurs. Alle distributeurs voldoen aan de doorgifteplicht. Dit is de plicht om minstens 30 tv-zenders aan te bieden in het standaardpakket en bepaalde zenders door te geven waaronder de zenders van de NPO. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat het aantal zenders in de standaardpakketten stabiel blijft. Tele2 had het laagste aantal zenders, maar voldeed wel aan het minimum.

Diversiteit aan zenders en genres stabiel
Daarnaast monitort het CvdM ook de diversiteit binnen televisiepakketten. In de standaardpakketten zijn vooral zenders te vinden uit de genres ‘algemeen’ en ‘amusement’. Dit zijn bijvoorbeeld NPO1 en RTL4. In de afgelopen jaren is zowel het aantal zenders in een standaardpakket als het aantal genres licht toegenomen.

Berekening
Om de diversiteit statistisch te duiden gebruikt het CvdM de diversiteitsindex Simpson’s D. De index loopt van 0 tot 1, waarbij 0 betekent dat er maar 1 genre is en 1 dat alles evenredig verdeeld is. In 2022 was de index voor de Nederlandse tv-pakketten 0,85. [RadioWereld.NL]