NOS in onderzoek na misstanden: veel werknemers voelen zich veilig

Het merendeel van het NOS-personeel ervaart een gevoel van veiligheid op de werkvloer, zo blijkt uit een recente enquête die werd afgenomen na de onregelmatigheden bij NOS Sport. Desondanks wordt er kritiek geuit op de onduidelijke besluitvorming binnen de organisatie.

Foto: NOS

Na meldingen van ongewenst gedrag bij NOS Sport besloot de directie van de NOS tot een diepgaand onderzoek naar de bedrijfscultuur van de omroep. Het onderzoek, uitgevoerd door bureau CuLTR Diagnose, betrok 243 medewerkers. De meerderheid van hen geeft aan zich veilig te voelen op de werkvloer, waarbij zij opmerken dat de toon en houding in de communicatie tussen collega’s over het algemeen in orde zijn. Niettemin wijst het onderzoek ook op enkele gevallen van ongewenst gedrag en ongewenste communicatievormen.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat medewerkers van mening zijn dat zij onvoldoende feedback ontvangen en onvoldoende begeleiding krijgen in hun professionele ontwikkeling. Ook wordt aangegeven dat de organisatie te sterk gericht is op de korte termijn. Daarnaast komt naar voren dat er op organisatorisch niveau te veel vrijheid heerst, wat leidt tot onduidelijke besluitvorming.

Algemeen directeur Gerard Timmer: “Wij voelen de urgentie om hiermee aan de slag te gaan. De NOS moet voor iedereen een fijne en veilige werkplek zijn, elke dag. De resultaten van dit onderzoek geven ons goed inzicht in wat de mensen en de organisatie in de weg zit.

In maart publiceerde de Volkskrant een artikel over misstanden bij NOS Sport, waarin onder andere presentatoren Tom Egbers en Jack van Gelder werden beschuldigd van ongepast gedrag. Naar aanleiding hiervan startte de NOS zelf een onderzoek, waarbij bijna honderd klachten werden ingediend bij twee externe vertrouwenspersonen. [RadioWereld.NL]

Foto: NOS