Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Minister wil minder dubbelingen op bovenregionale DAB+-netten

Demissionair minister Adriaansens van Economische zaken en Klimaat (EZK) wil af van het meerdere keren hetzelfde radioprogramma uitzenden via hetzelfde DAB+-netwerk. En daarom wordt de simulcastverplichting voor niet-landelijke commerciële radiostations aangepast.

Foto: RadioWereld.NL

Momenteel is nog verplicht dat van elk regionaal FM-kavel, de zogenoemde B-kavels, een radioprogramma wordt gesimulcast op het bijbehorende DAB+-netwerk, ongeacht of dit programma ook al via andere B-kavels wordt uitgezonden en dus gesimulcast wordt op DAB+.

Het gevolg is dat op bijvoorbeeld het bovenregionale DAB+-netwerk voor Utrecht en Gelderland (kanaal 12B) vier edities van RADIONL uitzenden, alsmede drie edities van Tukker FM. De programma’s zijn identiek, alleen de reclame verschilt. Ook op andere allotments van het bovenregionale netwerk doen deze dubbelingen zich momenteel voor.

Wijziging regelgeving
Vanaf 1 september 2025, als de nieuwe vergunningen ingaan, wordt de regelgeving voor simulcasten op DAB+ gewijzigd, zo blijkt uit concept DAB+-vergunningen, die de agelopen weken geconsulteerd werden.

Een vergunninghouder blijft verplicht om in elk geval één programmakanaal dat via zijn analoge FM-vergunning wordt uitgezonden ook uit te zenden op het gekoppelde DAB+-allotment, maar dit hoeft nog maar één keer per allotment.

De simulcastverplichting geldt niet als deze tot gevolg heeft dat in een DAB-allotment een programmakanaal meerdere keren moet worden uitgezonden. Een onnodige ‘dubbeling’ draagt namelijk niet bij aan efficiënt spectrumgebruik,” zo schrijft Adriaansens in de consultatiestukken.

Foto: RadioWereld.NL

Een vergunninghouder die twee FM-vergunningen bezit die aan hetzelfde DAB+-allotment gekoppeld zijn en op beide FM-kavels hetzelfde station uitzendt, mag de DAB+-capaciteit van één van deze twee FM-kavels inzetten voor een ander radiostation.

Alleen voor dezelfde verguninghouder
De simulcastverplichting vervalt echter alleen als de twee FM-vergunningen op nam staan van dezelfde vergunninghouder. Als het om twee verschillende vergunninghouders gaat, waarbij hetzelfde programma middels een productieovereenkomst wordt overgenomen, dan moeten beide vergunninghouders hun FM-programma simulcasten op hetzelfde allotment. En dus is het niet uitgesloten dat er vanaf september 2025 toch nog meerdere keren hetzelfde programma op een allotment te vinden is. [RadioWereld.NL]