Fiscus jaagt op tv-sterren

De Belastingdienst heeft de jacht geopend op al onze bekende tv-presentatoren die via een eigen besloten vennootschap (bv) voor omroepen en productiemaatschappijen werken. De fiscus eist dat over de vaak forse betalingen aan de tv-sterren loonbelasting wordt betaald.

Onderzoek
De actie van de fiscus moet vele miljoenen guldens opbrengen en legt volgens de belastingadviseurs van de sterren en hun opdrachtgevers “een bom” onder het tv-bestel. “Linksom of rechtsom zullen de kosten voor omroepen en productiebedrijven fors stijgen”, aldus deze adviseurs.
Bij Endemol heeft de Belastingdienst Grote Ondernemingen in Utrecht al de administratie doorgevlooid en nu wordt boekenonderzoek gedaan bij onder meer de VARA en de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica). De VARA wil hier geen commentaar op geven en Endemol zegt “een bevredigende regeling” met de fiscus te hebben getroffen.
Een woordvoerster van HMG zegt dat alle presentatoren uitgebreide informatie van de directie hebben gekregen. De meesten van hen hebben inmiddels over dit gevoelige onderwerp een persoonlijk gesprek met HMG gevoerd.

Boetes
HMG heeft, hoewel dit bedrijf het hartgrondig met de fiscus oneens is, besloten per 1 juli loonbelasting in te houden over de contractuele betalingen aan de presentatoren “want anders dreigen er voor ons hoge boetes”, aldus de woordvoerster. Uiterlijk 1 september maakt de fiscus bekend wat de fiscale gevolgen per presentator zullen zijn.

De tv-presentatoren en hun opdrachtgevers die in het Gooi werken, zijn woedend en vinden dat zij worden gediscrimineerd. Presentatoren die in opdracht werken van organisaties buiten het Gooi, zoals nationale loterijen, worden volgens hen door de fiscus met rust gelaten.
Een woordvoerder van het ministerie van Financiën noemt dit onjuist. “Utrecht vervult een voortrekkersrol in een landelijk beleid van de Belastingdienst”, aldus deze woordvoerder.

Eigen bv
Veel presentatoren zijn niet in dienst van een omroep of productiebedrijf. Zij hebben voor hun verdiensten een bv opgericht waarvan zij directeur-grootaandeelhouder zijn.
De opdrachtgever betaalt aan deze bv een netto bedrag zonder hierover loonbelasting in te houden. Via hun bv betalen de sterren over hun verdiensten effectief 51,25 procent belasting. Dat is heel wat lager dan de 60 procent belasting die zij moeten afdragen als zij geen bv hebben en in loondienst of free-lancer zijn.

De fiscus stelt nu dat veel tv-presentatoren exclusief voor bepaalde omroepen of productiebedrijven werken en dus feitelijk wél in loondienst zijn. Daarom eist de Belastingdienst een gedeelte van de betalingen op. De tv-presentatoren stellen daarentegen dat zij geregeld andere opdrachten aannemen, bijvoorbeeld van bedrijven of in het ‘schnabbelcircuit’, en daardoor wel degelijk ondernemer zijn.

Compromis
Een compromisvoorstel van de samenwerkende belastingadviseurs is onlangs gesneuveld. De adviseurs wilden dat iedere tv-presentator bij zijn eigen belastinginspecteur de mogelijkheid zou krijgen een verklaring te vragen, waarin de fiscus bevestigt dat de betreffende presentator ondernemer is.

Met deze verklaring kan de presentator of opdrachtgever zich indekken tegen eventuele latere belastingclaims. Maar de publieke omroepen weigeren aan het compromis mee te werken. Zij vrezen dat de presentatoren, wanneer deze officieel als ondernemer te boek staan, hogere financiële en andere eisen gaan stellen.
Net als HMG draagt Endemol volgens betrouwbare bronnen sinds kort loonbelasting af over de betalingen aan tv-presentatoren. De echte topsterren krijgen netto hetzelfde als ze gewend waren. Maar bij de wat mindere goden gaat de loonbelasting af van het bedrag dat ze voorheen kregen, waardoor zij netto minder ontvangen. (De Telegraaf)