Verdeling landelijke FM-vergunningen, kavels A7/ A8

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze week alle geïnteresseerden geinformeerd over de toekomst van Kavel A7 en A8. Diverse partijen hebben de afgelopen maanden belangstelling getoond voor de verdeling van de aan de staat teruggevallen landelijke FM-vergunningen (kavels A7 en A8).

Zoals bekend worden de aan de staat teruggevallen landelijke FM-vergunningen (kavels A7 en A8) onder het nieuwe beleid opnieuw verdeeld. Voorheen waren deze in handen van Arrow, het bedrijf van Ad Ossendrijver. Deze verdeling biedt geïnteresseerde partijen de gelegenheid voor de periode tot 1 september 2017 een vergunning te verwerven zoals eerder gemeld in een brief aan de Tweede Kamer van 13 januari 2011.

De uitgifteprocedure voor de kavels A7 en A8 zal starten nadat de aanvragen voor verlenging van de landelijk commerciële vergunningen zijn beoordeeld. De reden hiervoor is dat, in het geval er voor één of meer landelijke vergunningen geen aanvraag voor verlenging wordt ingediend, deze tegelijk met de vergunningen voor A7 en A8 kunnen worden uitgegeven.

Inmiddels is de aanvraagperiode voor verlenging van de landelijke commerciële radiovergunningen gestart met een publicatie van de ministeriële regelingen in de Staatscourant. Deze aanvraagperiode loopt tot 15 april 2011. Naar verwachting zal de uitgifte voor de teruggevallen landelijke FM-vergunningen (kavels A7 en A8) ergens in mei starten.

Voor de verlenging dienen de bestaande radiostations een marktconforme vergoeding te betalen. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek dat door SEO Economische Onderzoek, TNO en het Instituut voor Informatierecht (IVIR) is uitgevoerd. Naar aanleiding van een eerder gehouden consultatie heeft er inmiddels aanvullend onderzoek plaatsgevonden waarvan de uitkomsten afgelopen vrijdag 18 maart 2011 aan de Tweede Kamer zijn gezonden.

Alle geïnteresseerde partijen hebben inmiddels de uitkomsten van dit aanvullende onderzoek gekregen. Uit het onderzoek blijkt dat de waarde van kavel A8 nihil is. Voor kavel A7 is een waarde van € 21.954.000 vastgesteld. Het eenmalige bedrag voor kavel A7 zal op 80% van de door SEO berekende waarde vastgesteld worden. Hierdoor wordt tijdens de verdeelprocedure van de braakliggende vergunningen biedruimte gecreëerd. [Radiowereld.NL]